วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม (สวล.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่ สวล.ได้ก่อสร้างโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน ที่อ่อนนุช และโรงกำจัดและแปรรูปไขมันหนองแขม ซึ่งทั้ง 2 แห่ง สามารถกำจัดไขมันได้ 300 ลบ.ม.ต่อวัน โดยเปิดตัวโครงการและให้บริการประชาชนไปเมื่อปลายเดือน เม.ย.55 โดยให้บริการฟรี เนื่องจากต้องสอบถามไปยังคณะกรรมการตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้พิจารณาว่า ไขมันจัดเป็นสิ่งปฏิกูลหรือไม่ เพื่อที่กทม.จะได้ออกระเบียบเพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนเช่นเดียวกับการจัดเก็บขยะ ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการฯได้ชี้มาแล้วว่า ไขมันเป็นสิ่งปฏิกูล กทม.สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนและกำจัดไขมัน ได้ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบ และดำเนินการจัดเก็บต่อไป โดยคิดค่าธรรมเนียมอัตราเดียวกับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 ที่อัตรา ลบ.ม. ละ 250 บาท โดยเศษของ ลบ.ม.แต่ไม่ถึงครึ่ง ลบ.ม. จัดเก็บ 125 บาท และหากเศษเกินครึ่งลบ.ม. จัดเก็บ 250 บาท

นางวัลยา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ปริมาณขยะไขมัน ที่รถดูดไขมันทั้ง 50 เขตจัดเก็บจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร ตลาด โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรก ๆ จากที่จัดเก็บได้ประมาณ 20 ลบ.ม.ต่อวัน ขณะนี้มีไขมันเข้าสู่โรงงานสูงสุดที่ประมาณ 70-80 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งประสิทธิภาพของโรงงานจะสามารถรองรับปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่มีการปรุงอาหารบนทางเท้าและมีส่วนหนึ่งที่ปล่อยไขมัน ลงท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ได้ประสานกับเขตฯ ในกรณีที่มีการขุดลอกทำความสะอาดท่อ ในย่านที่เป็นแหล่งขายอาหารริมบาทวิถี ให้นำมาส่งที่โรงงานกำจัดไขมันโดยเฉพาะที่ กทม.มีไว้รองรับแล้วในขณะนี้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งการกำจัดไขมันในโรงงานจะทำให้แหล่งน้ำไม่เน่าเสีย เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีผลพลอยได้จากการกำจัดไขมัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และแท่งเชื้อเพลิงด้วย.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น