วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(18 พ.ค.) นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมาประดิษฐาน  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชา ในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 ที่กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24          พ.ค.2556 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระบรมมหาราชวัง มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวังในวันที่ 24 พ.ค.56

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย อาทิ พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 231 รูป ในวันวิสาขบูชา กิจกรรมเวทีสะท้อนธรรม กิจกรรมธรรมบันเทิง กิจกรรมลอยประทีปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ประเทศ กิจกรรมธรรมยาตรา-สมาธิ กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาลราชวงศ์จักรี  การจัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา นิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญ 4 ภาค พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ  กิจกรรมพุทธศาสนามหายาน พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ นิทรรศการ ร.ศ.112 สาธยายพระไตรปิฎก ตลอดจนกิจกรรมขององค์กรชาวพุทธต่างๆ อาทิ เสถียรธรรมสถาน พุทธสมาคม ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ  นอกจากนี้ ประชาชน ยังสามารถร่วมทำบุญแผ่นทองอธิษฐานจิตติดต้นกัลปพฤกษ์เพื่อจัดสร้างพระพุทธ ชยันตีปางสมาธิ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปช่วยชาวพุทธและทำนุบำรุงวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 18 พ.คซ 2556 เวลา 15.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น