วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (21 ม.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,487 คน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มกราคม 2556โดยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครคิดว่ายังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดร้อยละ 32.21 อันดับสองคือ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ร้อยละ 26.43 อันดับสามคือพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ร้อยละ 19.30 อันดับที่สี่คือพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ร้อยละ 14.00 และอันดับที่ห้าคือ นายสุหฤท สยามวาลา ร้อยละ 3.16

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 40.22 มากที่สุด รองลงมาคือมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ร้อยละ 18.49 อันดับสามคือมีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 13.12 รวมทั้งปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครอยากให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนคือปัญหาการจราจร ร้อยละ 42.29 มากที่สุด รองลงมาคือปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ร้อยละ 21.31 อันดับสามคือปัญหายาเสพติด ร้อยละ 16.42และนโยบายที่อยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากที่สุดคือด้านการจราจรและขนส่งมวลชน 25.09 อันดับสองคือด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 23.67 อันดับสามคือด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 21.45

ทางด้านนายสิงห์ สิงห์ขจร  ประธานคณะกรรมการโครงการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการหาเสียงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ในการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ขนาดป้ายหาเสียงข้างถนนยังมีการให้ผู้พบเห็นไปติดตามในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์  ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการสร้างแฟนเพจ (Fanpage) ใน เฟสบุ๊ค (Facebook) เพราะการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สามารถสื่อสารกับประชาชนผู้สนับสนุนได้โดยตรง และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในเมืองที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) มากที่สุดในโลกอย่างกรุงเทพมหานคร.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น