วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.นี้ นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   เปิดเผยว่า  ทางศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศพส.จ.สต.) ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556  ขึ้นมาในวันที่ 26 มิ.ย.2556 นี้ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  ข้างศาลากลางจังหวัดสตูล  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรม นั้น  จัดให้มี การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด/ การประกวดและแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ การแสดงดนตรีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42 จังหวัดสตูล /การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านยาเสพติด/ การแข่งขัน Satun Got Talent Anti Drug Season 1 การแสดง To Be Number One Idol การแสดงTo Be Number One Teen Dancercise Satun และ  การแข่งขันกีฬามหาสนุกของกลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการแสดงพลังของประชาชนผู้คนในชาติกันอย่างพร้อมเพรียงทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยการใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” และ คำขวัญการรณรงค์ว่า   “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

กิจกรรมดังกล่าวนี้  สืบเนื่องมาจากทางศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมอันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เน้นการมีส่วนร่วมการแสดงพลังของประชาชนด้วยการใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” และ คำขวัญการรณรงค์ว่า   “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน” ทางจังหวัดสตูลจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน