วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (24 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.  มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เลขที่ 0007.34/4011 วันที่ 24 ต.ค. ไปยัง ผบช.น. บช.ภ. 1-9 บช.ก. ผบก.สท.และโฆษกตร.   เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรรานยนต์ในทางสาธารณะ ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเป็น 3 ช่วง คือ1.  ช่วงก่อนการแข่งขัน  อาทิ ให้จัดเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวหัวหน้ากุล่มแข่งรถ ร้านค้ารับดัดแปลงสภาพรถ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ   ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงโทษภัยของการแข่งรถ  กรมทางหลวง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับสภาพถนนให้มีสภาพไม่เหมาะสมกับการแข่งขัน

2.ช่วงแข่งขัน อาทิ  การใช้อุปกรณ์เพื่อลดความเร็วรถ ลดความรุนแรงการจับกุมให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย ต้องมีการบันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหวในทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีทั้งผู้ขี่ ผู้ซ้อนท้าย ผู้จัด สนับสนุน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและหมายจับผู้กระทำผิดทุกรายและส่งฟ้องศาลทุกคดี  3.รับช่วงหลังการแข่งขัน ให้มีการสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับร้านรับซ่อมดัดแปลงสภาพรถ จัดทำประวัติบุคคลและยานพาหนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันต่อไป

ทั้งนี้บุคคลที่ถูกดำเนินคดีมี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย1. ผู้ขับขี่ มีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43  ห้ามผู้ใดขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจร ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน มีโทษปรับตั้งแต่400-1,000 บาท  มาตรา 43 (8) ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือวามเดือดร้อนของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท มาตรา 137  ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง จำคุกไม่เกิน3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท

2. ผู้จัด หรือสนับสนุน มีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 จำคุกไม่เกิน 3  เดือน  ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  3.บิดามารดา  มีความผิดตามพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 หรอทั้งจำทั้งปรับ  4. ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถ มีความผิดตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 มาตรา 36  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน