วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (4พ.ค.) นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 ม.ค.  31 ธ.ค. 54 มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52หรือ ภ.ง.ด.55 ตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯตรงกับวันที่ 29 พ.ค. นี้ สำหรับการยื่นแบบฯที่เป็นกระดาษ ส่วนผู้ที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตกรมสรรพากรได้ขยายเวลาเพิ่มให้อีก 8 วันโดยสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 6 มิ.ย.เป็นวันสุดท้าย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลดใช้กระดาษรวมทั้งการประหยัดพลังงานในการเดินทางไปยื่นแบบฯ
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น