วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 17 ก.ย.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ สทท. อีกครั้ง หลังจากที่จัดการเลือกตั้งวันที่ 11 ก.ย. แล้วสรุปผลไม่ได้ เพราะคณะกรรมการที่เลือกมา เสียงแตกเป็น 2 ฝ่าย โดยที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ฝ่ายแรกสนับสนุน นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธาน สทท. สมัยที่ผ่านมา กลับมาเป็นอีกครั้ง อีกฝ่ายสนับสนุน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน สทท. ซึ่งมีกระแสข่าวว่าฝ่ายนี้มีนายกงกฤช หิรัญกิจ อดีตประธานสทท. สนับสนุนเบื้องหลัง โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้จบลงด้วยดี ส่งผลให้นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กลับมาเป็น ประธานสทท. ขณะที่บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ไม่ตึงเครียด กรรมการทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มหลังประชุมเสร็จ แตกต่างจากการประชุมวันที่ 11 ก.ย. โดยสิ้นเชิง

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสทท. กล่าวว่า การแข่งขันจบลงด้วยดี แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของเอกชนในภาคท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน สิ่งแรกที่จะเร่งดำเนินการจากนี้คือ สร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) นอกจากนี้จะวางแผนร่วมกับภาครัฐผลักดันรายได้ท่องเที่ยวถึง 2 ล้านล้านบาทในปี 58 โดยสทท. จะส่งตัวแทนในแต่ละกลุ่มจังหวัด(คลัสเตอร์) ท่องเที่ยว ทำหน้าที่คล้ายครม. เงา ร่วมวางยุทธศาสตร์กับคณะกรรมการของภาครัฐที่วางนโยบายการท่องเที่ยว 8 คลัสเตอร์

สำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิม โดยมีรองประธาน สทท. เพิ่มเป็น 9 คน จากเดิมมี 6 คน ซึ่งในจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นตัวแทนจากภูมิภาค 3 คน ต่างจากโครงสร้างเดิมที่ตัวแทนมาจากภูมิภาคเพียงคนเดียว เนื่องจากมองว่าไม่เพียงพอกับการทำงานเชื่อมโยงภูมิภาค โดยผู้ที่เป็นรองประธานสทท. ได้แก่ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย, นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(แอตต้า,) นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ, นายธเนศ วรศรัณย์ , นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย, นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ และนางสมทรง สัจจาภิมุข

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น