วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ปี 39 เพื่อเปิดทางให้ข้าราชการที่เข้าทำงานก่อนกฎหมาย กบข. มีผลบังคับใช้ และเลือกเป็นสมาชิก มีสิทธิเลือกอีกครั้งว่าจะเป็นสมาชิกต่อ หรือจะลาออก เพื่อมารับบำนาญแบบเก่า ซึ่งรวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว ก็มีสิทธิเลือกด้วยเช่นกัน  ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณแล้ว ทีเหลือจะลาออกจากเป็นสมาชิกกบข. ต้องคืนเงินก้อนที่ได้รับคืนให้กองทุนก่อน

ทั้งนี้ เพราะเห็นว่าการปรับสูตรคำนวณบำนาญให้สมาชิก กบข. ใหม่ จะทำให้เกิดความยุ่งยาก เพราะผลวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า สูตรการจ่ายบำนาญของ กบข. ไม่ได้ด้อยกว่าแบบเดิม เนื่องจากมีทั้งสมาชิกที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิม และน้อยกว่าเดิม จึงจะให้สมาชิกเลือกรูปแบบเองดีกว่า ส่วนผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้นั้น ไม่มีปัญหา เพราะรัฐบาลบังคับให้เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

แต่ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะไม่แก้กฎหมายเพื่อให้กบข.ประกันผลตอบแทนได้ไม่น้อยกว่าปีละ 9% ตามข้อเรียกร้อง เพราะหลักการบริหารการลงทุนไม่สามารถประกันผลตอบแทนได้ แต่จะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดหุ้นในขณะนั้น.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น