วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นัดเสวนาผู้ประกอบการเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ พบนักวิจัย เพื่อนำผลงานต่อยอด ชี้เออีซี เป็นโอกาสขยายตลาดเครื่องจักรรายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กำหนดจัดเวทีสานเสวนานักวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs) : กลุ่มเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อให้นักวิจัยรับทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อทําข้อเสนอต่อยอดงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ข่าวแจ้งว่า อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย มีจุดเด่น ในฐานะผู้นำเข้าสุทธิ ทั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือกล และเป็นผู้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเช่น กัมพูชา ลาว และอินเดีย โดยคาดว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ ในการขยายการส่งออก และประโยชน์จากการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน แต่มีปัญหาวัตถุดิบหลัก คือเหล็กมีราคาสูง.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น