วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ผ่านมา นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้นำคณะนักธุรกิจจากประเทศไทยเดินทางไปยังสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อเปิดตลาดการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ทางภาคเอกชนของโมซัมบิกได้สั่งซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์จากประเทศไทย รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์บริการยานยนต์ขั้นต้น เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในโมซัมบิก ส่วนด้านการเกษตรทั้ง 2 ประเทศ ได้วางแผนระยะยาวร่วมกัน โดยนักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และสัปปะรด


ขณะเดียวกันยังได้พิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อส่งออกสินค้าสู่ตลาดอื่นในภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้งไทยจะส่งออกข้าวเกรดต่าง ๆ ไปยังโมซัมบิก ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาลงทุนการปลูกข้าวและจัดตั้งโรงสีข้าวในโมซัมบิกด้วย นอกจากนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ยังได้ทำความตกลงกับกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารในการพัฒนาระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ จัดทำระบบข้อมูลการบิน และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโมซัมบิก


ขณะที่การนำเข้าวัตถุดิบจากโมซัมบิกนั้น นักธุรกิจไทยได้สั่งซื้อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อนำไปอบแห้งและส่งออกไปจำหน่ายในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตลอดจนจะนำเข้าโพลิเอททีลีน (Polyethylene) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยด้วย


“โมซัมบิกเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญซึ่งเป็นที่ต้องการของไทยในหลายด้าน เช่น การเกษตร แร่ธาตุ และประมงทะเล โดยขณะนี้โมซัมบิกกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคต และที่สำคัญยังเป็นเมืองท่าเพื่อเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกากว่า 50 ประเทศ และเป็นหนึ่งใน 18 ประเทศ ที่ได้ประกาศเป็นฟรีเทรดโซนของแอฟริกา จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่ต้องการขยายตลาดการลงทุนในประเทศนี้”

สำหรับสาธารณรัฐโมซัมบิกตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศเกษตรกรรมที่กำลังพัฒนาทางด้านการประมงและการท่องเที่ยวตามชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความยาวกว่า 2,800 กม. เพราะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบ ทั้งนี้ ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ค. 55 การค้าระหว่างไทยและโมซัมบิกมีมูลค่า 102 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยไทยได้ดุลการค้า 80 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ ข้าว น้ำมันสำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น