วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เนื่องจากวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดบ้านจัดกิจกรรมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ประจำปี 2556 “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ณ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงาน “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 ม.ค.  ณ มทร.ธัญบุรี  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยในงานจะมีการโชว์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อบรมทางวิชาการ ถนนสายวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน การแข่งขันรายการ พบปะผู้ปกครองนักศึกษา คืนสู่เหย้าและงาน Open House นอกจากการแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์และนักศึกษา การฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ มกมายภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การออกบูทจำหน่ายสินค้า OTOP ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

นายปิยะพันธ์ วงมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ อุปนายกคนที่ 2 องค์การนักศึกษา เล่าว่า ในงานครั้งนี้ เป็นการเปิดบ้านโชว์ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา การออกบูทของแต่คณะ ในการพาเยี่ยมชมทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กิจกรรม “Open house” โดยทางองค์การนักศึกษามีการเตรียมรุ่นพี่ของแต่ละคณะ และสมาชิกองค์การนักศึกษาจำนวน 40 คน ให้ความรู้บริการข้อมูล เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย “ในการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ความอบอุ่นของรุ่นพี่ ถือ เป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ที่เข้ามา ต้องการหาข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อ” Open house ของมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวตัดสินในการเข้าศึกษาต่อ

ด้านนายวีรพงศ์ เวชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เตรียมความพร้อม ในการนำผลงานของนักศึกษาออกมาโชว์ จุดเด่นของแต่ละสาขา และที่สำคัญทางคณะได้จัดการประกวดภาพถ่ายจากบัว มทร.ธัญบุรี ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ นอกจากนี้ยังได้จับมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดถนนสายวัฒนธรรม ทางคณะจะสอนตัดต่อด้วยระบบ CG สดๆ บนถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมอื่นๆอีกด้วย

ส่วน นายพงษ์พัฒน์ ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ทางคณะจะนำนวัตกรรมของภาควิชาทั้งของคณาจารย์ และนักศึกษามาโชว์ ยกตัวอย่าง หุ่นยนต์ที่ไปคว้ารางวัลมาจากเวทีต่างๆ เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TPA PLC Competition 2012 Robo’s Chair ball รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 Peng On Dai Gat และทางคณะยังเปิดอบรมทางด้านวิศวกรรม เช่น โครงการอบรมการวิเคราะห์ระบบประปาโดยใช้แบบจำลอง EPANET 2.0

น.ส.ไพรินทร์ เที่ยงผดุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า ทางคณะได้ร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัด “ถนนสายวัฒนธรรม” วัฒนธรรมราชมงคลธัญบุรี สื่อสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจสู่อาเซียน โดนตลอดถนนสายวัฒนธรรม จะมีการแสดงผลงาน และสาธิต ยกตัวอย่าง สาขาเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ การออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน และสาขาอาหารและโภชนาการ สาธิตการทำงานจากบัว การทำเมี่ยงบัว น้ำรากบัว ขนมสายบัว แฟชั่นในสวนบัว อบรมการการทำดอกบัวสดแห้ง


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น