วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 วันนี้ ( 18 ธ.ค.) ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กบม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมมีมติปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้เงินรายได้งบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมือนกับข้าราชการ  โดยจะใช้สูตรคำนวณการขึ้นเงินเดือนสูตรเดียวกับของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คือ ถ้าก.พ.ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการจาก 10,000 เป็น 15,000 บาท มธ. ก็จะขึ้นเพิ่มให้ข้าราชการจากฐาน 15,000 บาท เพิ่มไปอีก 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ
 
 

ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อไป  ทั้งนี้มธ.จะรอให้ ก.พ.จ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการก่อน มธ.ถึงจะจ่ายเงินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทันที โดยจะมีผลย้อนหลังวันที่ 1 ต.ค. 2555  สำหรับฐานเงินเดือนใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ สายวิชาการระดับปริญญาตรีจะได้ประมาณ 17,520 บาท  ปริญญาโทประมาณ 23,720 บาทและ ปริญญาเอกประมาณ 32,300 บาท และจะมีการย้อนหลังไปถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ามาก่อนด้วย ส่วนผู้ที่เข้ามาใหม่จะรับอัตราใหม่ทันที


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น