วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้( 6 มิ.ย.) นางนันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเลย กล่าวในการเป็นประธานเปิดหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เปิด กศน.ตำบลผาปิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย ว่า รู้สึกดีใจที่เห็น กศน.ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง กศน.ตำบล และหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นมา เพราะเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบให้พื้นที่ และ จังหวัดต่าง ๆ หันมาสนใจการรักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  ทั้งนี้ ขอฝาก กศน.ให้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชาวบ้านมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และเทคโนโลยีด้วย  เพราะ กศน.เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนไม่แพ้ ส.ส. โดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน  ซึ่งรัฐบาลและ ส .ส .ทุกคนยินดีให้การสนับสนุนงาน กศน.ในทุกๆ ด้าน

นางนันทนา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการผลักดัน ร่าง  พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตนั้น เท่าที่คุยกันในฝ่ายการเมือง ส.ส.ทุกคนพร้อมให้การสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะอยากให้ กศน.มีอิสระ และสามารถเสนอของบประมาณเองได้ โดยแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัว และมีอิสระในการทำงานมากขึ้น เพราะ กศน.ถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ด้าน นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย กล่าวว่า เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับ ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเลยทุกคนพร้อมให้การสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ กศน.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  ช่วยยกระดับการศึกษา คุณภาพชีวิต และอาชีพให้แก่ประชาชน.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น