วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (10 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2555โดยกำหนดการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  สทศ. จึงกำหนดให้นักเรียนเทียบเท่าช่วงชั้นที่ 2 หรือนักเรียน ป.6และช่วงชั้นที่ 3 หรือนักเรียนม.3 ที่ประสงค์ใช้คะแนน โอเน็ต เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับม. 1 และม.4 ของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ให้สมัครสอบโอเน็ตผ่านเว็บไซต์ สทศ.  www.niets.or.th  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ม.ค. 2555  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 ก.พ.2555    สอบโอเน็ต  ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2555    ม.3 สอบวันที่ 28 – 29 ก.พ. 255 และ ประกาศผลสอบวันที่ 28 เม.ย. 2555

“การเปิดรับสมัครสอบโอเน็ตของนักเรียนเทียบเท่าป.6และม.3  ถือเป็นการสมัครครั้งแรก เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนกับโรงเรียนสังกัดสพฐ.  โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  และสทศ.ขอย้ำให้นักเรียนที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ต ดังกล่าว ให้รีบมาสมัครตามเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวและว่าส่วนการจัดทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปี 2555 เพื่อนำคะแนนไผใช้ประกอบการรับบุคลาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับ ตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ที่สอบไปเมื่อวันที่ 7-8 ม.ค.  2555 นั้น ทุกอย่างเรียบร้อยดี.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น