วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์


นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า หลังจากสวธ.ได้ออกประกาศกำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุน ให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาทัศนศิลป์ 2.สาขาวรรณศิลป์ และ 3.สาขาศิลปะการแสดงนั้น ขณะนี้มีสภาวัฒนธรรม องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศิลปะและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ทยอยเสนอรายชื่อและผลงานของบุคคลที่สมควรได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติมา ให้ สวธ.และคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พิจารณาแล้วกว่า 500 รายชื่อ ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการฯทั้ง 3 สาขาจะพิจารณาคุณสมบัติของศิลปินที่เสนอชื่อเข้ามา
นายชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์คัดเลือก ได้ยึดตามพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้กำหนดสาขา คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของศิลปินแห่งชาติไว้ชัดเจนแล้ว อาทิ ต้อง มีผลงานทางด้านศิลปะที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความจริง ความงาม อารมณ์และคุณค่าทางจิตวิญญาณ เป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด สร้างพลังความรู้และพัฒนาสติปัญญาแก่มนุษยชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และส่งเสริมจินตนาการ และเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูงส่ง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ไม่แสดงเจตนาหรือจงใจในการคัดลอกหรือเลียนแบบผลงาน ของผู้อื่นทั้งเปิดเผยและแอบแฝง
“จำนวนศิลปินแห่งชาติปี 2556 นั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า จะคัดเลือกกี่คน ต้องรอกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นก่อนจึงจะทราบจำนวนที่แน่ชัด ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการเสนอชื่อศิลปินเข้ารับการคัดเลือกต้องเร่งดำเนินการเสนอภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยสามารถส่งรายชื่อศิลปินแห่งชาติได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ติดต่อที่หออัครศิลปิน อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในเดือนมกราคม 2557  จะสามารถประกาศรายชื่อว่าใครได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติบ้าง” นายชาย กล่าว..


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น