วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (4ก.พ.) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. แถลงข่าว“ชี้แจงข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต วิชาภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2555" โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า จากที่นักเรียนได้ร้องเรียนถึงข้อสอบวิชาภาษาไทยผิดพลาดนั้น สทศ.ได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายผลิตข้อสอบโอเน็ตมาตรวจสอบข้อสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.3 ทั้ง 8 วิชา พบว่าข้อสอบทุกวิชาถูกต้อง จะมีข้อสอบเฉพาะวิชาภาษาไทยข้อ 51และ52เท่านั้นที่ กระดาษคำตอบเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าสอบประมาณครึ่งหนึ่ง จากผู้เข้าสอบทั้งหมด จำนวน 804,892 คน เสียผลประโยชน์  แต่เพื่อความยุติธรรมกับเด็กทุกคน สทศ.จะให้คะแนนฟรีกับเด็กทุกคนที่เข้าสอบวิชาภาษาไทย โดยให้คะแนนฟรี 2ข้อๆละ10คะแนน รวม 20คะแนน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาเหตุที่เกิดความผิดพลาด เนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่สทศ.มีนโยบายเพิ่มจำนวนข้อสอบจาก1ชุด เป็น 6ชุด เพื่อต้องการให้ข้อสอบมีมาตรฐาน และป้องกันการทุจริต เพราะขณะนี้โรงเรียนมีการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประโยชน์มากขึ้น   อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2556 สทศ.ยืนยันไม่ลดชุดข้อสอบเน็ตของนักเรียนป6.และม.3 ที่จะคง 6ชุด แต่ต้องจะมีการปรับรูปแบบการเลือกตอบเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้มีความโปร่งใส

"ผมยืนยันว่ากรรมการออกข้อสอบทุกคนมีความตั้งใจในการออกข้อสอบ และเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่เพราะความสะเพร่า  เพราะที่ผ่านหลายหน่วยงานที่ใช้คะแนนสอบ มั่นใจในสทศ. " รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าวและว่าสำหรับสอบโอเน็ตของนักเรียนม.6ที่จะมีขึ้นในวันที่9-10ก.พ.นั้นตนได้ขอให้คณะกรรมการฝ่ายผลิตข้อสอบโอเน็ตไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้ง 8วิชา ข้อสอบ 2 ชุด ซี่งกรรมการฯยืนยันกลับมาแล้วว่าข้อสอบและกระดาษคำตอบถูกต้องเรียบร้อย แต่เพื่อความมั่นใจก่อนสอบตนจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบด้วยตัวเองอีกครั้ง ส่วนความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งสทศ.เปิดยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 2 -5 ก.พ.นี้ ข้อมูลวันที่4 ก.พ.ปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 351  คน และสทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบในวันที่ 16   ก.พ.   นี้.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น