วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ขณะนี้ สพฐ.มีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบการเตรียมความพร้อมทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนเอดดูเคชั่น ฮับ หรือกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคมุ่งรองรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 14 โรง , กลุ่มโรงเรียนซิสเตอร์สคูล หรือกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บวกภาษาอาเซียนอีกหนึ่งภาษา 30 โรง , กลุ่มโรงเรียนบัฟเฟอร์สคูล หรือกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บวกภาษาประเทศอาเซียนที่มีชายแดนติดกับโรงเรียน 24 โรง และกลุ่มโรงเรียนอาเซียนโฟกัสสคูล หรือกลุ่มโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน อีก 14 โรง รวมทั้งหมด 82 โรง
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมขยายศูนย์อาเซียนศึกษาให้ครอบคลุมโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้มีแหล่งข้อมูลให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษามีมาตรฐาน นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำศธ. จึงได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับ สพฐ.เพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบภายใน ศธ. ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดหาสถานที่ และสพฐ.จะนำประสบการณ์ข้อดีที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดสรรระดับประถมศึกษา 2 โรง และระดับมัธยมศึกษา 2 โรง มาหลอมรวมกันเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบ โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ ร.ร.มหาวีรานุวัฒน์ และร.ร.พระยาประเสริฐ ส่วนระดับมัธยม ได้แก่ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย และร.ร.ปากเกร็ด


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น