วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ผศ.​ดร​.​สุ​พิศ​ ​ฤทธิ์​แก้ว​ ​ผู้​อำนวย​การ​ศูนย์​บริการ​การ​ศึกษา​ ​มหาวิทยาลัย​วลัย​ลัก​ษณ์ ​เปิด​เผย​ว่า​มหาวิทยาลัย​วลัย​ลัก​ษณ์ ​กำลัง​เปิด​รับ​สมัคร​คัด​เลือก​บุคคล​เพื่อ​เข้า​ศึกษา​ต่อ​ใน​ระดับ​ปริญญา​ตรี​ ​ประเภท​รับ​ตรง​ ​ประจำ​ปีก​าร​ศึกษา​ 2553  ​ใน​ 32 ​หลัก​สูตร​ ​จำนวน​ 1,630  ​คน​ ​ดัง​นี้​ ​สำนัก​วิชา​ศิลปศาสตร์​ ​หลัก​สูตร​ภาษา​อังกฤษ​ ​รับ​ 70 ​คน​ ​ภาษา​จีน​ 70 ​คน​ ​ภูมิภาค​ศึกษา​ 100 ​คน​ ​สำนัก​วิชา​วิทยา​ศาสตร์​ ​หลัก​สูตร​วิทยา​ศาสตร์​เชิง​คำนวณ​ ​รับ​ 10 ​คน​  ​สำนัก​วิชา​การ​จัดการ​ ​หลัก​สูตร​บัญชี​ ​รับ​ 120 ​คน​ ​บริหาร​ธุรกิจ​  200 ​คน​ ​บริหาร​ธุรกิจ​ (​การ​จัดการ​การ​ท่อง​เที่ยว​และ​การ​บริการ​) 100 ​คน​ ​เศรษฐศาสตร์​ 100 ​คน​ ​สำนัก​วิชา​สาร​สนเทศ​ศาสตร์​ ​หลัก​สูตร​นิเทศ​ศาสตร์​ ​รับ​ 50 ​คน​ ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ 100 ​คน​ ​การ​จัดการ​สาร​สนเทศ​  50 ​คน​ ​วิทยา​การ​คอมพิวเตอร์​  50 ​คน​ ​เทคโนโลยี​มัล​ติ​มี​เด​ีย​และ​แอ​นิ​เม​ชั่น 50 ​คน​
   
​สำนัก​วิชา​เทคโนโลยี​การ​เกษตร​ ​หลัก​สูตร​เทคโนโลยี​การ​ผลิต​พืช​ ​รับ​ 50 ​คน​ ​เทคโนโลยี​การ​ผลิต​สัตว์​ 50 ​คน​  ​เทคโนโลยี​การ​ผลิต​สัตว์​น้ำ​ 50 ​คน​ ​เทคโนโลยี​อาหาร​ 30 ​คน​ ​เทคโนโลยี​ชี​ว​ภาพ​ 30 ​คน​ ​สำนัก​วิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​ทรัพยากร​ ​หลัก​สูตร​วิศวกรรม​โยธา​ ​รับ​ 30 ​คน​ ​วิศวกรรม​ไฟ​ฟ้า​ 30 ​คน​ ​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์​ 30 ​คน​ ​วิทยา​ศาสตร์​และ​วิศวกรรม​วัสดุ​ (​พอ​ลิ​เม​อร​์ ​ยาง​ไม้​) 30 ​คน​ ​เทคโนโลยี​การ​จัดการ​ทรัพยากร​ทะเล​และ​ชาย​ฝั่ง​ 30 ​คน​ ​วิทยา​ศาสตร์​สิ่ง​แวด​ล้อม​  30 ​คน​ ​สำนัก​วิชา​สห​เวช​ศาสตร์​และ​สาธารณสุข​ศาสตร์​ ​หลัก​สูตร​อา​ชี​วอน​า​มัย​และ​ความ​ปลอด​ภัย​ ​รับ​ 30 ​คน​ ​เทคนิค​การ​แพทย์​ 5 ​คน​ ​กายภาพบำบัด​ 5 ​คน​ ​อนามัย​สิ่ง​แวด​ล้อม​ 30 ​คน​ ​สำนัก​วิชา​พยาบาล​ศาสตร์​ ​หลัก​สูตร​พยาบาล​ศาสตร์​ ​รับ​ 10 ​คน​ ​สำนัก​วิชา​สถาปัตยกรรม​ศาสตร์​และ​การ​ออก​แบบ​ ​หลัก​สูตร​สถาปัตยกรรม​ ​รับ​ 40 ​คน​ ​การ​ออก​แบบ​อุตสาหกรรม​ 30 ​คน​ ​และ​ ​สำนัก​วิชา​เภสัช​ศาสตร์​ ​หลัก​สูตร​เภสัช​ศาสตร์​ ​รับ​ 20 ​คน​
   
​ผู้​สน​ใจ​กรอก​ใบ​สมัคร​ออ​นไ​ลน​์​ผ่าน​ทาง​เว็บ​ไซ​ต์ www.wu.ac.th ​เลือก​หัว​ข้อ​ ​รับ​สมัคร​นัก​ศึกษา​ประเภท​รับ​ตรง​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้น​ตอน​ที่​แจ้ง​ไว้​ใน​เว็บ​ไซ​ต์ ​ตั้ง​แต่​บัด​นี้​ถึง​วัน​ที่​   1 พ.ค. 53 ​สอบ​ถาม​ราย​ละเอียด​เพิ่ม​เติม​ได้​ที่​ ​ศูนย์​บริการ​การ​ศึกษา​ ​มหาวิทยาลัย​วลัย​ลัก​ษณ์ ​โทร​. 0-7567-3101-12 ​ใน​เวลา​ราช​การ​.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น