วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(25มี.ค.) นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุบลราชธานี เขต 5 ในฐานะคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการดำเนินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ เกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจัดสรรให้ดำเนินโครงการเสริมต่างๆ และในปี 2556 นี้เป็นปีแรกที่จะมีโครงการเสริมขึ้นมาอีก 1 โครงการ คือ การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ตั้งงบประมาณไว้ 40 ล้านบาท เพื่อดูแลช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบท ซึ่งยังขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว ตลอดจนโรงอาหารที่ยังไม่อยู่ในระบบสุขาภิบาลที่ดีพอ เพราะเราเชื่อว่าเมื่อสามารถส่งเสริมให้โรงเรียนผลิตอาหารได้เองแล้ว แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ดี คุณภาพอาหารที่ดีก็คงไม่เกิดขึ้นได้

“จากการติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันฯ ที่ผ่านมา พบว่า กองทุนฯ ได้จัดสรรค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กตั้งแต่อนุบาลถึงป.6 หัวละ 13 บาท เพื่อให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ซึ่งก็สามารถจัดได้ แต่ในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร และสภาพโรงเรียนที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น เป็นอาคารเก่าๆ โทรมๆ ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ไม่มีถาดหลุม ไม่มีอ่างล้างมือ และเครื่องครัวที่ดี เป็นต้น ดังนั้นกองทุนฯ จึงได้ตั้งงบฯ เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการปรับปรุงเรื่องดังกล่าว โดยโรงเรียนสามารถทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนในส่วนนี้ได้ที่ สพป.ที่โรงเรียนสังกัด จากนั้น สพป.ต่างๆ จะเรียงลำดับความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน และส่งมาที่คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจัดสรรงบฯให้ต่อไป” นายเสมอ กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น