วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 29 มี.ค.) นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 10 ในหัวข้อ ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้งและความหวัง ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อเร็วๆนี้ว่า ขณะนี้สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกำลังเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อเข้าสู่ประชาสังคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเป็นโลกของอาเซียนผสมผสานกับโลกโลภาภิวัฒน์ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยการเตรียมตัวด้านประชากรของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เด็กและเยาวชนจะต้องมีทักษะในวิชาชีพอย่างน้อย 3-4 วิชาชีพ ต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายสามารถแข่งขันกับตลาดอาชีพในอาเซียนได้ เช่น เริ่มต้นอาจจะเรียนหมอ พัฒนาเป็นนักบริหารโรงพยาบาล บริหารบริษัทขนาดใหญ่ในที่สุด เป็นต้น


เลขาธิการอาเซียน กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาทักษะเด็กไทยให้เป็นเลิศทุกด้านยังเป็นการรองรับการเปิดเสรีด้านวิชาชีพและการศึกษา 8 สาขาของประชาคมอาเซียน สามารถทำงานแลกเปลี่ยนกันใน 10 ประเทศ ได้แก่วิชาชีพ หมอ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก การโรงแรมและอาหาร ธุรกิจสปา นักสำรวจสร้างถนน การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาชีพจะทำให้ประชาคมของเราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ดังนั้น หากนักศึกษาคนหนึ่งเรียนจบแพทย์มหิดล พยาบาลศิริราชไม่ใช่จะต้องแข่งขัน เพื่อมีอาชีพกันแค่ 65 ล้าน แต่ต้องแข่งขันกับประชากรอาเซียน 10 ประเทศทั้ง 600 ล้านคนด้วย นอกจากนี้ต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาให้เด็กไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาของประชาคมอาเซียน อยากให้เลิกคิดว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง เพราะเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครหรือเก่งภาษาอื่นถือว่าไม่รักภาษาไทย

"อัตลักษณ์ของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนจะต้องมีทักษะการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นเลิศ และกล้าออกไปทำงานแลกเปลี่ยนนอกประเทศโดยไมทิ้งอัตลักษณ์ของตัวเองที่มีความน้อบน้อม ยิ้มสยาม เพราะวัฒนธรรมเหล่านี้คือความหลากหลายที่สวยงาม ครึ่งหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนพูดภาษามลายู ตอนนี้ขึ้นอยู่กับไทยจะมองภาคใต้ที่พูดภาษามลายูหลายจังหวัดว่าเป็นพื้นที่ขัดแย้งหรือจะมองว่าเป็นผู้ผูกโยงถึงอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีคนพูดภาษมลายู 2-3 ล้านคน สมควรจะให้ยกเลิกพูดกันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงไทยควรมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น และอยากให้ทุกคนสนใจกฎหมาย หรือสนธิสนยาของอาเซียน เพื่อใช้อ้างอิงสิทธิ์ในความเป็นประชาคมอาเซียนที่รับรองโดยสหประชาชาติด้วย”ดร.สุรินทร์ กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น