วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับเงินเดือนให้กับครูโรงเรียเอกชนหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช  รมว.ศึกษาธิการ  เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้เสนอปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน วุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) ได้หารือกับสำนักงบประมาณและเห็นชอบร่วมกันในเบื้องต้นแล้ว  และได้เตรียมเสนอรายละเอียดให้ รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดศธ.พิจารณาเพื่อนำเสนอครม.ภายในวันที่ 14 มี.ค.นี้ 

โดยการปรับเงินเดือนดังกล่าว จะปรับเงินเดือนให้ครูเอกชนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามที่ครม.กำหนดไว้จากเดิม 9,100 บาท เป็น 11,680 บาท จำนวน 70,353 คนที่เงินเดือนยังไม่ถึงอัตราที่กำหนดไว้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2555 ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน จำนวน 1,094 ล้านบาท หรือเดือนละ 121.55 ล้านบาท โดยการปรับเงินเดือนดังกล่าวนั้น จะต้องไปปรับเพิ่มในเงินอุดหนุนรายหัว เนื่องจากในปัจจุบันเงินเดือนครูที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชน ส่วนหนึ่งจะรวมอยู่ในเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งการปรับดังกล่าวจะต้องปรับเพิ่มเฉลี่ย 12 %  แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  601 บาท ต่อคนต่อปี ระดับมัธยมศึกษา-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 751 บาท 

"การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อนำไปเพิ่มเงินเดือนให้ครูเอกชนนั้น จะไม่ได้จัดสรรให้กับครูทุกคนในโรงเรียน แต่สช.จะยึดอัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 100 คน สช.จะให้เงินอุดหนุนดังกล่าวได้แค่ครู 4 คน แต่หากนักเรียนเกินจากจำนวนนี้ทางโรงเรียนต้องไปจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้ครูเอง"

รองเลขาธิการกช. กล่าวต่อไปว่า ส่วนการปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติครม.เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้มีรายได้ถึง 15,000 บาทนั้น ในส่วนของครูโรงเรียนเอกชนจะมีครูเอกชนในโรงเรียนเอกชนที่มีเงินเดือนไม่ ถึง15,000 บาท ประมาณ 3,760 แห่ง จำนวน 87,680 คน ในจำนวนดังกล่าวจะรวมครูเอกชนที่จะได้รับการปรับเงินเดือน 11,680 บาทอยู่ด้วย ซึ่งจะใช้งบประมาณทั้งหมด 2,401.50 ล้านบาท หรือเดือนละ  266.84 ล้านบาท เพื่อปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ทั้งนี้จะต้องหารือกับสำนักงบประมาณอีกครั้งว่าจะมีความเห็นอย่างไร  ทั้งนี้ภาพรวมของครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศกว่า 140,000 คนจะมีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 10,428 บาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำระดับปริญญาตรี 9,100 บาท


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น