วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(27 เม.ย.) ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช  รมว.ศึกษาธิการ   เปิดเผยว่า  ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2554 มาให้ตนแล้ว ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของนักเรียนไทยสูงขึ้นกว่าผลคะแนนในปีการศึกษา 2553 เกือบทุกวิชา ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสอบ 828,119 คน ผลคะแนนวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 50.04 คะแนน เพิ่มขึ้น 18.82 คะแนน  คณิตศาสตร์ 52.40 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.55 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40.82 คะแนน ลดลง 0.74 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  52.22 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.15 คะแนน ภาษาอังกฤษ 38.37 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.38 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 58.87 คะแนน ศิลปะ 46.75 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.65 คะแนน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.86 คะแนน 

รมว.ศึกษาธิการ  กล่าวต่อไปว่า ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสอบ 853,027 คน ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 48.11 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.31 คะแนน คณิตศาสตร์ 32.08 คะแนน เพิ่มขึ้น 7.90 คะแนน วิทยาศาสตร์ 32.19 คะแนน เพิ่มขึ้น 3.02 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.73 คะแนน เพิ่มขึ้น 1.88  คะแนน ภาษาอังกฤษ 30.49 คะแนน เพิ่มขึ้น 14.30 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 50.87 คะแนนลดลง 21.1 คะแนน เพิ่มขึ้น 4.56 คะแนน  ศิลปะ 43.50 คะแนน เพิ่มขึ้น 15.02 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.29 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.22 คะแนน

"ผมรู้สึกดีใจที่ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความพยายามของหน่วยงานต่างๆที่ได้ดำเนินการช่วย กันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งได้ทำมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐมนตรีคนเก่าๆ และช่วงที่ผมเข้ามาก็ได้มาเน้นเรื่องนี้ด้วยก็อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อย " รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า สำหรับการสอบโอเน็ตในอนาคตนี้ตนจะมอบนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปพิจารณาในการจะให้จัดทดสอบครบทุกช่วงชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพของเด็กและการเรียนการสอนของครูในแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ตนอยากให้นำคะแนนโอเน็ตไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกผลการเรียนในแต่ละวิชา โดยอาจจะใช้สัดส่วนของคะแนนโอเน็ตประมาณ 20%ก่อน ซึ่งจะทำให้การออกเกรดในโรงเรียนต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่จะมีคะแนนจากของครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ต่อไปจะมีคะแนนโอเน็ตเข้ามารวมด้วย อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ตนอยากจะให้เริ่มใช้เลยแต่ก็คงต้องมอบให้สทศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาความเป็นไปได้

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น