วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานใน “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555” ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2454 และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

การจัดงานในปีนี้มีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอีกปีหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ นอกจากการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจำนวน 6,000 คนแล้ว ยังมีพิธีการที่สำคัญและกิจกรรรม การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญให้แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบ คุณความดีช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตราย การแปรอักษรบนอัฒจันทร์ใช้ผู้แสดง 6,000 คน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย การแสดงกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 1,000 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ในชุด “ลูกเสืออาเศียรวาทเฉลิมราชสดุดี” การประกวดการเดินสวนสนามเพื่อตัดสินในระดับชาติ นอกจากนั้น ยังมีการแสดงกิจกรรมพิเศษของลูกเสือบนอัฒจันทร์


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น