วันอังคาร 3 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (19 ก.พ.) นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นำนักเรียนโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา และโรงเรียนวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ รณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญความดีถวายในหลวง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2556  พร้อมมอบบัตรอวยพรเป็นภาพพระพุทธชินสีห์ปางมารวิชัย และพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอวาทและคำอำนวยพรของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมโปสเตอร์ และหนังสือสวดมนต์วันมาฆบูชา ให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สื่อมวลชน  ณ บริเวณอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


นายสนธยา กล่าวว่า กิจกรรมในการจัดงานปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ก.พ. กรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21–25 ก.พ. 2556 ในส่วนกลางจัดงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อาทิ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ละครธรรมะ การตอบปัญหาธรรมะ ร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม การบรรยายธรรม ศาสนพิธี มารยาทไทย และการสาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย เป็นต้น สำหรับส่วนภูมิภาค จัด ณ วัดหรือศาสนสถานตามที่จังหวัดกำหนด


“สำหรับพระโอวาท โอวาท และคำอำนวยพร กรมการศาสนาพิมพ์แจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมกิจกรรม จำนวน 30,000 ชุด และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th และเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th อีกทั้งยังเปิดช่องทางให้มีการอวยพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว และร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมโหวตภาพถ่ายกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาผ่าน www.facebook.com/konthaikodlikesaibun (เฟสบุ๊ค คนไทยกด like ใส่บุญ)” รมว.วัฒนธรรม ระบุ


นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 พศ. ได้ร่วมกับรัฐบาล  และคณะสงฆ์  จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.พ. 56  โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม   สนทนาธรรม   อภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา  พิธีตักบาตรพระสงฆ์  นิทรรศการวันมาฆบูชา  การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน  กิจกรรมนันทนาการ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน  โดยวันที่ 21 ก.พ. เวลา 13.00 – 15.00 น.  เปิดให้ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมพระสงฆ์   ณ สวนเวฬุวัน  เวลา 19.00 น. พิธีบวชเนกขัมมปฏิบัติของฆราวาส ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
 

นายนพรัตน์ กล่าวอีกว่า วันที่ 22 ก.พ. มีพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมฆราวาสโดยพระวิริยาลังการ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  วันที่ 23 ก.พ. เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 ก.พ. เวลา 07.30 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 985 รูป โดยมีพระธรรมปริยัติเวที  เจ้าคณะภาค 15  เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์  เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา  ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น