วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) ทั้ง 40 แห่งจะไม่ปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนตามประเทศกลุ่มอาเซียน แต่จะยึดตามปฏิทินการเปิดภาคเรียนตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขณะที่ในส่วนของมสด.และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศยืนยันจะเปิดภาคเรียนตามกลุ่มอาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาและนักเรียนทั้งเรื่องของโอกาสและความสามารถในการแข่งขันเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงเตรียมพร้อมที่จะปรับทุกอย่างให้เป็นสากล อย่างไรก็ตามมสด.จะประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปฏิทินการเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2556


รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่ว่า สำหรับกรณีที่มรภ.อื่น ๆ จะยึดการเปิดภาคเรียนตาม สพฐ.นั้น เพราะกังวลว่าจะกระทบต่อนักศึกษาสายครูที่อาจเรียนไม่ครบตามหลักสูตรหรือระยะเวลาฝึกสอนไม่ตรงกับโรงเรียนสพฐ.นั้น เห็นว่าไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไมได้ แต่จะต้องคำนึงถึงนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาอื่นด้วย ส่วนของมสด.ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะมีนักศึกษาสายครูเพียง 2 เอกวิชาคือ ปฐมศึกษาและปฐมวัย โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศไว้รองรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอยู่แล้ว
 

“การศึกษาไทยมักเอาปัญหาเป็นตัวกำหนดในการแก้ไขทำให้การศึกษาไม่ก้าวหน้า แต่เวลานี้จำเป็นต้องเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วเดินไปตามนั้น เช่น ปี2558 เข้าสู่อาเซียนควรจะก้าวไปตามนั้น เพื่อทำให้การศึกษาบรรลุเป้าหมาย ส่วนปัญหาต่าง ๆให้ผู้บริหารหาทางออก เช่น เวลาฝึกสอนของนักศึกษาสายครู และหากจะคิดจัดการศึกษาให้เป็นสากล จึงต้องแหวกกรอบออกมาให้ได้ เพราะทุกวันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้ปิดเทอมอยู่แล้วทุกคนต้องมาทำงาน ดังนั้นการบริหารงานและหลักสูตรก็เป็นสติปัญญาของผู้บริหารที่จะจัดการให้ดีที่สุด”รศ.ดร.สุขุม กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น