วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (14 ก.พ.) นายวิจิตร ชินาลัย ผู้อำนวยการโครงการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พระสถูปที่เชื่อว่าบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ณ สุสานล้านช้าง  อมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เปิดเผยว่า ตามที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นมัณฑะเลย์จะพัฒนาพื้นที่สุสานล้านช้าง ซึ่งมีองค์พระสถูปที่เชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าอุทุมพร พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทางรัฐบาลไทยได้ขอให้ทางพม่าชะลอการรื้อถอนบริเวณพระสถูปไว้ก่อนเพื่อขุดค้นหาหลักฐาน  โดยมีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนั้น ล่าสุด กต.ของไทยได้แจ้งว่า รัฐบาลพม่าได้อนุมัติให้ฝ่ายไทยเข้าไปดำเนินการขุดค้นได้แล้ว โดยคณะทำงานโครงการขุดค้นฯ กว่า 20 คน จะประกอบด้วย นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และอาสาสมัคร  ซึ่งจะลงพื้นที่สถูปในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกับนักโบราณคดีพม่า หน่วยงานราชการมัณฑะเลย์ เพื่อขุดค้นเก็บข้อมูลหลักฐานนำส่งรัฐบาลไทยและพม่า ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน

นายวิจิตร กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 20 ก.พ. คณะทำงานของไทยร่วมกับผู้ว่าการรัฐมัณฑะเลย์จะประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระเถระของไทยและอมรปุระฝ่ายละ 2 รูปเป็นประธานสงฆ์พิธีร่วม  และหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วจึงเริ่มทำการรื้ออิฐก้อนแรกขององค์สถูป เพื่อขุดค้นด้านว่ามีความเกี่ยวโยงกับพระเจ้าอุทุมพรหรือไม่ อย่างไรก็ตามหลักฐานในพงศาวดารระบุชัดว่าพระเจ้าอุทุมพรเสด็จสวรรคต และพระเจ้าผดุงได้จัดพิธีถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกีรยติ และบรรจุพระบรมอัฐิไว้ที่สุสานล้านช้าง ซึ่งเป็นสุสานหลวงตั้งแต่สมัยอังวะฝังศพของบุคคลชั้นสูงหรือเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นพระเจ้าอุทุมพรก็ถือว่าเป็นชาวต่างชาติ และทางพม่าก็นับถือพระองค์เป็นขัตติยวงศ์ พระมหากษัตริย์ ไม่ใช่เชลย

“พื้นที่สุสานล้านช้างมีความกว้างแบ่งออกเป็น 4 โซนของแต่ละศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม พุทธ และโซนที่เป็นเจ้านายต่างชาติ เมื่อรัฐมัณฑะเลย์ให้สัมปทานที่ดินทั้งหมดเพื่อพัฒนาเมืองใหม่ ดังนั้นการที่จะไปอนุรักษ์คงทำไม่ได้ แม้แต่ปฏิสังขรณ์ก็ยังไม่ได้เสียด้วยซ้ำไป เพราะถึงอย่างไรเขาก็ต้องรื้อ ดังนั้นหากขุดค้นด้านในแล้วไม่มีหลักฐาน เช่น จารึก หรือหลักฐานอื่นใด ทางโครงการก็จะสร้างอนุสรณ์สถานไว้ใกล้กับสุสานล้านช้าง เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านที่เคยเสด็จฯ มาประทับ จนกระทั่งสวรรคตและได้รับการบรรจุพระบรมอัฐิไว้ที่สุสานแห่งนี้ ดีกว่าทางการไทยจะไปขอซื้อที่ดินเดิมซึ่งเป็นของเอกชนไปแล้ว” นายวิจิตร กล่าว.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น