วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ค. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จัดให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจับฉลากเข้าพร้อมกันทั่วประทศนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 2 ได้ไปติดตามการจับฉลาก ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบได้เดินทางมารายงานตัวและไหว้พระประจำโรงเรียนเพื่อขอพรให้จับฉลากเข้าเรียนได้ และเมื่อเข้าไปในบรเวณห้องประชุมชั้น 4 แล้วบางคนก็นั่งกุมพระไว้ในมือตลอด โดยมีผู้ปกครองรอลุ้นลูก หลานอยู่บรเวณชั้นล่างของหอประชุม ซึ่งเด็กที่จับฉลากได้ก็ยิ้มแย้มดีใจ ส่วนเด็กที่จับฉลากไม่ได้ก็มีสีหน้าที่เศร้าหมอง

ดร.เกษม สดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวทยา 2 กล่าวว่า ปีการศึกษา 2555 นี้  โรงเรียนสตรีวทยา 2 รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ทั้งหมด 790 คน ในจำนวนดังกล่าวรับโดยวิธีจับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน 140 คน มีนักเรียนในเขตพื้นที่ฯที่มีคุณสมบัติครบ 282 คน แต่มารายงานตัวจับฉลาก 204 คน ดังนั้นจะมีเด็กที่พลาดหวังจากการจับฉลาก 64 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดให้นักเรียนแจ้งความจำนงให้เขตพื้นที่การศึกษาฯจัดสรรที่เรียนให้ต่อไป

อย่างไรก็ตามภาพรวมของการรับนักเรียนในปีนี้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และยุติธรรม ผู้ปกครองยอมรับในหลักเกณฑ์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่การคัดเลือกเด็กเข้าเรียนใช้ผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต เป็นองค์ประกอบ 20% และคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 80% ส่วนการจะเพิ่มค่าน้ำหนักของโอเน็ตในปีการศึกษา 2556 หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่โดยส่วนตัวตนเห็นว่าในปีการศึกษาหน้าอาจจะต้องเพิ่มการสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย เพื่อให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษและรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558
 

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 2 กล่าวว่า ปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ขต 2 จำนวน 26,020 คน เกินแผนรับ 1,554 คน ถือว่ามีจำนวนน้อยกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครเกินแผนรับประมาณ 5,000-6,000 คน สำหรับสาเหตุที่มีเด็กในพื้นที่ฯน้อยลงมากนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากจำนวนเด็กในช่วงวัยที่จะเข้าเรียนน้อยลง ประกอบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 และปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีนักเรียนที่ย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองมาในพื้นที่ลดลง

ทั้งนี้ เด็กที่ยังไม่มีที่เรียนนั้น สพม.เขต 2 จะจัดหาที่เรียนให้ผู้ที่ยื่นความจำนง โดยพิจารณาจากบ้านใกล้โรงเรียนและความสะดวกของผู้ปกครองเป็นหลัก โดยนักเรียนสามารถแจ้งความจำนงได้ที่โรงเรียนและที่เขตพื้นที่ฯตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พ.ค.นี้ โดยจะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในวันที่ 17 พ.ค.2555 ซึ่งหากไม่ยึดติดกับชื่อเสียงของโรงเรียนรับรองว่าทุกคนมีที่เรียนแน่นอน.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น