วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(2ก.ค.)นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กศน.จัดโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ นั้น  กศน.ได้ประกาศรับสมัครกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการประเมิน และประสานงานกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อดำเนินการประเมินภาคทฤษฎี และเตรียมการจัดทำข้อสอบ และการกำหนดสนามสอบ 1 จังหวัด 1 แห่ง ส่วนพื้นที่ห่างไกล หรือ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก สามารถมีสนามสอบมากกว่า 1 แห่งได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้งนี้ต้องกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินการสอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ    

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมินผลแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคทฤษฎี 70%และภาคประสบการณ์ 30% โดยข้อสอบภาคทฤษฎี จะแบ่งเป็นข้อสอบจาก สทศ. 20% และข้อสอบของ กศน. 50%  ส่วน ภาคประสบการณ์นั้น ผู้ประเมินจะต้องผ่านการประเมินภาคทฤษฎีในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 50% ก่อนแล้วจึงเข้าสู่การประเมินภาคประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นการประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือสัมภาษณ์ และหรือชิ้นงาน และหรือแฟ้มประมวลประสบการณ์ โดยแต่ละรายวิชาต้องได้คะแนนภาคทฤษฏี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 60%  ทั้งนี้การจัดสอบภาคทฤษฎีจะจัดให้มีการสอบ 2 ครั้ง คั้งที่ 1 จัดสอบโดย สทศ. วันที่ 27-28 ก.ค.นี้  ประกาศผล 25 ส.ค.  และ จัดสอบโดย กศน. วันที่ 3-4 ส.ค.  ครั้งที่ 2 จัดสอบโดย สทศ. วันที่ 23-24 พ.ย. ประกาศผล 25 ธ.ค. และ จัดโดย กศน.วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. ซึ่งสามารถดูตารางสอบได้ที่ www.pattanadownload.com

“โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงทางความคิด ให้ประชาชน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคบริหาร และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหุ้นส่วนการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อที่หลากหลาย ที่เน้นความรู้ความชำนาญการทำงาน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นาน สถิติจำนวนเฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจะขยับสูงขึ้นได้” เลขาธิการ กศน. กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น