วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (26 มี.ค.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(มสด.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดต้นแบบศูนย์วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสากลสู่อาเซียนแห่งแรกของประเทศไทย "Entrepreneurship Center for ASEAN" โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการเตรียมตัวผู้ประกอบไทยสู่อาเซียน ว่า การเปิดศูนย์ดังกล่าวถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่รองรับกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล ตนเชื่อมั่นว่า มสด.จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทย และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันอาชีวศึกษาที่มีความสนใจ ตั้งใจจริง และมีความพร้อมศักยภาพสามารถเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีความครบถ้วน 56 แห่งทั่วประเทศได้  นอกจากนี้ในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจะถูกปรับเปลี่ยนจากธุรกิจขนาดใหญ่เป็นขนาดกลางและเล็กมากขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการคงไม่เฉพาะแค่ในจังหวัดหรือประเทศเท่านั้นแต่จะขยายไปยังกลุ่มอาเซียนทั้งหมด เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กตลอดจนสามารถสร้างเถ้าแก่น้อยรายใหม่ได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(มสด.) กล่าวว่า โครงการต้นแบบศูนย์วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสากลสู่อาเซียนแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล นั้น เป็นความร่วมมือระหว่างมสด. มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส ภาคีรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการตนเองที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพของผู้ประกอบการว่าอยู่ในระดับใดและด้านใดด้วยวิธีการสากล ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้บริหาร ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ จำนวน 80คน โดยจะได้รับการอบรมในรูปแบบหลักสูตรลิขสิทธิ์สากลนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์และสิงค์โปร์ ซึ่งใช้เวลาในการอบรม 1วัน และเป็นที่ปรึกษา1เดือน เพื่อให้เกิดการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้านจิตใจ คน งาน และเงิน ด้วยมาตรฐานสากลที่เน้นคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบรายบุุคคลและรายทีม


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น