วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ ( 4 มี.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการการแข่งขันด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครอบรอบ 5 ปี โดยนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กศน.ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกระดับ และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้ารับการศึกษานอกระบบได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเป็น และมีความรู้เชิงนวัตกรรมที่ทันสมัย ดังนั้น กศน.จึงได้เปิดเวทีการแข่งขันสุดยอด กศน.ในรูปแบบการแสดงทักษะความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถการเรียนรู้ของเด็ก กศน.ว่าบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากเรียนกศน.และการศึกษาตลอดชีวิตมากน้อยแค่ไหน  โดยมีรูปแบบการแสดงทักษะความรู้ผ่านการนำเสนอนวัตกรมและความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการแข่งขันสุดยอด กศน.จะแบ่งออกเป็น 4 รอบ ได้แก่รอบคัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินทักษะความสามารถพิเศษ และรอบคัดกรองผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ต่อจากนั้นจะมีการจัดแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดคนกศน.ของแต่ละภาคขึ้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรองชิงชนะเลิศระดับประเทศ และจะให้คะแนนจากคณะกรรมการ 5 คนและผลโหวตจาก SMS โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสุดยอด กศน.จะถูกนำผลงานไปใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน กศน.ด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าผลงานรูปแบบและวิธีการและนวัตกรรมที่เป็นความสามารถพิเศษ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น