วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 มี.ค.นี้ว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง คณะครู ผู้สอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ให้การต้อนรับ คณะครูจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 50 คน  จากพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ , สมุทรสาคร และ นครปฐม โดยตนได้บรรยายถึงหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเรียนและการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกในเครือข่ายโรงเรียนไทยไท ทั้งนี้มีการพาคณะครู ศพด. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ  ในช่วง ได้มีการจัดกิจกรรมหยดน้ำของนักเรียนอนุบาล ๓ โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองของเข้าร่วม “กิจกรรมหยดน้ำ”  ซึ่งการจัด “กิจกรรมหยดน้ำ” เป็นการนำเสนอสิ่งที่นักเรียน

 

นายบุญชู  ประมาตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ นางประภาพันธ์  สินเจริญทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ทัศนะต่อประเด็น   4  ประเด็น
อันได้แก่

1. ทัศนะด้านสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรม

2.ทัศนะต่อบทบาทครู มีพฤติกรรมต่อเด็กเรื่องการใช้เสียงที่ ไม่ดุดัน ในการพูดคุยกับเด็ก  มีการใช้เพลงเป็นกิจกรรมในการสอนและการสนทนา ครูจัดทำสื่อในการสอนที่เชื่อมโยงให้เด็กอยากเรียนรู้ เน้นให้เด็กปฏิบัติตนตามแบบอย่างวิถีพุทธศาสนา

3.ทัศนะต่อบทบาทนักเรียน :  นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เล่นเสียงดัง เด็กที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลือตัวเอง สร้างความเป็นระเบียบในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นผู้ใช้วัสดุธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

4.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  : ผู้ปกครองสนใจในกิจกรรมและการพัฒนาของลูก มีเวลาและหาเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนหรือ กิจกรรมการนำเสนอผลงานทักษะความรู้ ในวันกิจกรรมหยดน้ำ จึงถือได้ว่าเป็นการทำกิจกรรม สร้างให้ผู้ปกครอง และ ครู ร่วมทั้งเด็กได้มาอยู่ร่วมกัน ทำเข้าใจและรับรู้รับทราบพฤติกรรมของเด็กนักเรียน ไปพร้อม ๆ กัน
ด้าน นางสาววรารัตน์   นิยมไทย อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปฐมวัย

 

สถาบันอาศรมศิลป์  เจ้าของโครงการ “เปิดห้องเรียนครูปฐมวัย” ได้ระบุว่า  การดำเนินการตามโครงการฯ ครั้งนี้  เพื่อเผยแพร่หลักแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้เห็นและรับรู้ ผ่านการนำเสนอในการเยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณ ของคณะครู ศพด. ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ที่มีจำนวน  ๒๐ ศูนย์  ให้ได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในแบบของโรงเรียนทางเลือก เครือข่ายโรงเรียนไทยไท และจะมีการนำประเด็น 4 ประเด็นหลัก ที่ได้จากทัศนะของผู้เข้าร่วมชม นำมาสรุปรวบร่วมเป็นผลข้อมูลเชิงการรับรู้และเผยแพร่ สู่สังคม ในแนวทางและแบบอย่างของโรงเรียนทางเลือกและเครือข่ายโรงเรียนไทยไทยต่อไป.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น