วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

         วันนี้ ( 20 ม.ค.)  ที่ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ชั้นปี 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบมีรายงานการทุจริตในการสอบแต่อย่างใด สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวีเน็ตในปีนี้มีจำนวนรวม 160,054 คน แยกเป็นนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จำนวน 95,238 คน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) จำนวน 61,950 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จำนวน 1,180 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 1,126 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 522 คน และกองทัพเรือ จำนวน 38 คน โดย สทศ.จัดสนามสอบทั่วประเทศ จำนวน 27 แห่ง ทั้งนี้ผลการสอบวีเน็ตจะประกาศได้ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 นักศึกษาสามารถติดตามผลการทดสอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น