วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

คนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ให้เราได้ฉีกยิ้มด้วยความดีใจรับปีใหม่ 2555

คนไทยที่ว่านี้ เป็นกลุ่มนิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ใช้ชื่อทีม “อควาอินโนวา” (aQuainnova) ไปคว้ารางวัล Emerging Impact Award จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงกุ้ง ด้วยเครื่องมือขนาดเล็กตรวจวัดโรคติดต่อในกุ้งที่เรียกว่า GenovexTM

หลังจากคนไทยกลุ่มนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันอินเทล โกบอล ชาเล้นจ์ (Intel Global Challenge) ครั้งที่ 7 ที่ แฮสส์ สคูล ออฟ บิซิเนส

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบริก์ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอินเทลและนับเป็นครั้งแรกของตัวแทนจากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากเวทีการประกวดนี้
ทีมอควาอินโนวาประกอบด้วยนิสิตปริญญาโทสี่คน ได้แก่ นางสาวภัทรพร เสนาวัฒนกุล อายุ 27 ปี หัวหน้าทีม นางสาวณิชาบูรณ์  บุรณเวช อายุ 29 ปี , นางสาวประภาดา  ประพันธ์ อายุ 28 ปี และนางสาวดลสิริ  อารมย์สุข อายุ 27 ปี โดยมีคุณนิกม์ พิศลยบุตร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลทีม

การแข่งขัน อินเทล โกบอล ชาเล้นจ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักธุรกิจรุ่นเยาว์ ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอันสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงระดับโลก สร้างแผนธุรกิจที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ และนำเทคโนโลยีที่ได้จาการเรียนรู้จากภายในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาออกเป็นสินค้าสู่ตลาดได้ในอนาคต

โครงการนี้จะมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมของเด็กนักเรียนทั่วโลก ให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการได้เป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ผ่านโปรแกรมส่งเสริมการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปปรัปใช้กับการทำงานในอนาคตได้ และยังส่งผลดีต่อชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอีกด้วย

นักธุรกิจรุ่นเยาว์จากทั่วโลกจึงสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยส่งแผนธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกโครงการที่แสดงความคิดสร้างสรรค์มาก มีเงินรางวัลทั้งหมดรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยในปีนี้มีทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 30 ทีม จาก 22 ประเทศ

ด้วยผลงานทีเต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับแผนธุรกิจที่มีศักยภาพในการต่อยอดต่อไปในอนาคต ทำให้ผลงานของทีมอควาอินโนวาเข้าตากรรมการ และได้รับรางวัล Emerging Impact Award พร้อมทุนการศึกษา 5,000 เหรียญสหรัฐ

ภัทรพร เสนาวัฒนกุล กล่าวว่า ในการประกวดงาน อินเทล โกบอล ชาเล้นจ์  2011 ที่ผ่านมา เราได้ทำให้ทุกคนตระหนักว่า GenovexTM  ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับตรวจวัดโรคติดต่อในกุ้งสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกุ้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงกุ้งให้แก่ผู้ผลิตทั้งภายในและนอกประเทศได้ดียิ่งขึ้น

“พวกเราดีใจ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งครั้งนี้  เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศัยภาพของคนไทยต่อสายตาชาวต่างชาติแล้ว อีกทั้งยังช่วยนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยสู่สายตาของคนทั้งโลกอีกด้วย ทีมของเรามุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ GenovexTM  เพิ่มเติม โดยมีแผนจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นนี้สู่ตลาดในประเทศภายในปีหน้านี้”

นับเป็นอีกหนี่งข่าวดีรับปี 2555 นี้

นภาพร  พานิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น