วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันที่ 4 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนันทปรีชา คำทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแกนนำเกษตรจาก จ.ประจวบฯ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ประมาณ 500 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ราคายางพารา มะพร้าว และ
ปาล์มน้ำมัน ที่ตกต่ำเนื่องจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ใช้มาตราการแทรกแซงราคา กลับล้มเหลว เพราะเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ ยางพาราที่รัฐบาลใช่งบประมาณ ถึง 15,000 ล้านบาท เป็นการเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรบางกลุ่ม

นายนันทปรีชา กล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผลักดันให้ราคาสินค้าทางการเกษตรสูงขึ้นโดยให้ยางพาราจาก กก.ละ 73 บาท เป็น กก.ละ 120 บาท โดยไม่คัดเกรดให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้ามะพร้าว และประกันราคามะพร้าวลูกละ 12 บาท และราคามะพร้าวแห้ง กก.ละ  21 บาท และขอให้ผลักดันราคาปาล์มน้ำมัน ให้ถึงกก.ละ 6 บาท โดยกลุ่มตนได้ประสานงานผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะรอความชัดเจนจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ จนถึงเวลา 13.00 น. หากไม่มีความชัดเจนใดๆ จะชุมนุมต่อเนื่องและจะมีผู้ร่วมชมนุมเข้ามาสมทบเพิ่มเติม
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน