วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันน้ี ( 10 เม.ย. ) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้(10 เม.ย.) เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)เสนอ โดยเห็นชอบการปรับปรุงอัตราเงินเดือนแลกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ในวงเงิน 5,010 ล้านบาท ภายในปี 2556 และ 7,135 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2557 เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนให้ได้เดือนละ 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐในอีก 2 ปีถัดไป โดยให้ปรับเงินเดือนเพิ่มในวันที่ 1 ม.ค.2556 ระดับปริญญาตรี เป็น 13,300 บาท ปวส. 10,200 บาท และ ปวช.8,300 บาท และให้ปรับเพิ่มอีกครั้งในวันที่ 1 ม.ค.2557 ปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท ปวส. 11,500 บาท และ ปวช. 9,400 บาท นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบงบประมาณในการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุ และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบในส่วนของพนักงานราชการ และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับปี 2556 และ 2557 รวมเป็นเงิน 6,634 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.เสนอ
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน