วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้( 19 ก.ย.) ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  กล่าวว่า ที่ประชุม กกต.วานนี้ (18 ก.ย.) นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่านายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีมติยกคำร้องในกรณีที่พล.ต.จำลอง ศรีเมือง  แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) ยื่นคำร้องขอให้กกต.ดำเนินการตามกฎหมายกับสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  จำนวน 416 คน ในกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 18  ,94 และ 95 โดยให้ดำเนินการยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 โดยผู้ถูกร้องทั้ง 416 คนได้สังกัดพรรคการเมืองดังนี้  พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อไทย พรรคพลังชล พรรคมาตุภูมิ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคภูมิใจไทย และพรรครักประเทศไทย

นายประพันธ์ กล่าวว่า    สำหรับคำร้องนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้เหตุผลกับที่ประชุมถึงสาเหตุที่ยกคำร้องว่า ในกรณีนี้ผู้ร้องก็ได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นกันและทางศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มติยกคำร้อง เนื่องจากเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น นายทะเบียนจึงเห็นควรให้ยกคำร้อง
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน