วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 1 เม.ย.ที่ลานเอนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 3 เหล่าทัพ 2,595 นาย โดยมี พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร. และพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะนั้นแบ่งเป็นสำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 1 นาย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 26 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 341 นาย กองทัพบก 1,249 นาย กองทัพเรือ 319 นาย และกองทัพอากาศ 659 นาย  ภายหลังจากที่รมว.กลาโหมได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ข้าราชการทหารชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดชีวิตราชการ เลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ซึ่งนายทหารประทวนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นนายทหารประทวนดำรงตำแหน่งยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ที่มีอัตราเงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ และจ่าอากาศเอกพิเศษ ที่มีอายุ55ปีขึ้นไป               

โดยนายกฯ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมรมว.กลาโหมที่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้านายทหารชั้นผู้น้อย กระทรวงกลาโหมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทหารก็เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือ โดยจะเห็นได้จากเกิดอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ทหารได้ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูบ้านเมืองหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งภาพดังกล่าวยังคงติดตาประชาชนอยู่ อย่างไรก็ตามอาชีพทหารถือว่ามีความแตกต่างจากอาชีพอื่นๆ นอกจากมีความรู้ความสามารถยังต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเมื่อรมว.กลาโหมมีนโยบายปรับเลื่อนขั้นดังกล่าวถือเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมงานโดยรวม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการดีขึ้น และขอให้ทุกคนขวัญกำลังใจดังกล่าวไปปฏิบัติงานเพื่อชาติต่อไป รวมถึงรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากำลังใจของกำลังพล อีกทั้งดูแลสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน