วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงวิชาการ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่ 2”  พร้อมชี้แจงนโยบายและแนวทางพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคและกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการให้การบริการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการประชาชน เพราะหลักประกันดังกล่าวถือเป็นการซื้อบริการ ไม่ใช่เป็นการขอรับบริการ และเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องได้รับบริการอย่างสมศักดิ์ศรี ได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ที่สำคัญยืนยันว่าไม่มีการรวมกองทุน แต่เป็นการบูรณาการและใช้เทคโนโลยีในการบริการ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและไทยยังเป็นศูนย์อบรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประเทศอื่นด้วย ระบบหลักประกันถ้วนหน้าจะเริ่มดำเนินการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในวันที่ 1 เม.ย. 2555 โดยไม่ต้องถามสิทธิ์ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวใช้บริการในการเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายทั้งโรงบาลของรัฐและเอกชน อีกทั้งเด็กต้องได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิด อยากเห็นการดำเนินการ 1 แพทย์ 1 ตำบล ประชาชนใช้ยาดีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ จัดบริการรักษาโรคเรื้อรัง ทั้งเบาหวาน ความดัน มะเร็ง และผู้ป่วยสามารถรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ ซึ่งการบริการทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และได้ใจประชาชน  
               


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน