วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่กระทรวงมหาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนายอำเภอ 9 ( ระดับอำนวยการสูง) จำนวน 87 ราย และแต่งตั้งนายอำเภอ 8 ( ระดับอำนวยการต้น) จำนวน 74 ราย รวมการแต่งตั้งนายอำเภอทั้งหมดจำนวน 161 ราย โดยมีคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในวันที่ 11 มี.ค.นี้
 

สำหรับนายอำเภอระดับ 9 มีรายชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

1นายมานะ  จรุงเกียรติขจร "นายอำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา" "นายอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่"

2นายศรัทธา  คชพลายุกต์ "นายอำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี"เป็น "นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี"

3นายผล  ดำธรรม "นายอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา" "นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี"

4นายเทวัญ  หุตะเสวี "นายอำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร" "นายอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร"

5นายสมศักดิ์  แสนหิรัญย์ "นายอำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์" "นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ"

6นายอภิสิทธิ์  ธีรภูวฤทธิ์ "นายอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา" "นายอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี"

7นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ "นายอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี" "นายอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี"

8นายศิลปชัย  คำสวัสดิ์ "นายอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี" "นายอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท"

9นายมนต์ณัฐ  เดชธำรงค์ "นายอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม" "นายอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ"

10นายประจินต์  ธารศิริสิน "นายอำเภอสวี
จังหวัดชุมพร" "นายอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร"

11นายอภิรักษ์  ศักดิ์สนิท "นายอำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา" "นายอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร"

12นายสมควร ขันเงิน "นายอำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง" "นายอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา"

13นายสุนทร  มหาวงศนันท์ "นายอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน" "นายอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย"

14นายอุทัย  ลือชัย "นายอำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่" "นายอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่"

15นายประจวบ  กันธิยะ "นายอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย" "นายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่"

16นายวีระศักดิ์  ศิริสิทธิ์ "นายอำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่" "นายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย"

17นายพิภัช  ประจันเขตต์ "นายอำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย" "นายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่"

18ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์"นายอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา"

19ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  จันทรเจษฎากร"นายอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ""นายอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา"

20นายเจษฎา จิตรัตน์"นายอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส""นายอำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส"

21นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง"นายอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี" "นายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี"

22นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ "นายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่""นายอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี"

23นายสัญญา  กลีบมณี "นายอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร""นายอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี"

24นายณรงค์  วิมลโสภณกิตติ "นายอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม""นายอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร"

25นายสุชน ภัยธิราช"นายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์""นายอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

26นายสรธร  สันทัด "นายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่""นายอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา"

27นายโกสินทร์  ศรีเพชรพงษ์ "นายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม""นายอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร"

28นายมนตรี  ชุนศิริทรัพย์ "นายอำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร""นายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร"

29นายกิตติพงษ์  ศิริสานนท์ "นายอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก""นายอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก"

30นายศุภชัย  ศิริลักษณ์ "นายอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก""นายอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก"

31นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ "นายอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี""นายอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี"

32นายชาธิป รุจนเสรี "นายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน""นายอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี"

33นายเสริมศักดิ์  สีสันต์ "นายอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์""นายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี"

34นายจิตวัฒน์  วิกสิต "นายอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์""นายอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์"

35นายกฤษณ์  คงเมือง "นายอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์""นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์"

36นายธนพล  จันทรนิมิ "นายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์""นายอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์"

37นายสิทธิ  พิพัฒน์ชัยกร "นายอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม""นายอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม"

38นายวชิระ  อัลภาชน์ "นายอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี" "นายอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา"

39นายสุรพงษ์  สายโอภาศ "นายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด""นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด"

40นายสุวัสส์  ศังขจันทรนันท์ "นายอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด""นายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด"

41นายโสภณ  ชุ่มชูจันทร์ "นายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย""นายอำเภอแกลงจังหวัดระยอง"

42นายสมชัย  รุ่งสาคร "นายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย""นายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย"

43นายจตุพร  ชนะศรี "นายอำเภอปัวจังหวัดน่าน""นายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย"

44นายธานี  มาลีหอม "นายอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี""นายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี"

45นายสมยศ  มะลิลา "นายอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร""นายอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี"

46นายพิจิตร  บุญทัน "นายอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี""นายอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร"

47นายสิทธิพร  สำลีรัตน์ "นายอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี""นายอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี"

48นายประวิทย์  ประวัติเมือง "นายอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์""นายอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี"

49นายนิวัติ  น้อยผาง "นายอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ""นายอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ"

50นายเลิศบุศย์  กองทอง "นายอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม""นายอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ"

51นายสัมฤทธิ์  พุฒศรี "นายอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี""นายอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร"

52นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร "นายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี""นายอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี"

53นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ "นายอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา""นายอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา"

54นายสมบูรณ์  ศิริเวช "นายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี""นายอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม"

55นายอภิสรรค์  สง่าศรี "นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต" "นายอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี"

56นายวีระ  เกิดศิริมงคล "นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง""นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต"

57นายราตรี  บุญยง "นายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม""นายอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี"

58นายบรรลือ  สง่าจิตร "นายอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม""นายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม"

59นายวัชรินทร์  รักชาติเจริญ "นายอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" "นายอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม"

60นายนคร  คงนวล "นายอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย""นายอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย"

61นายสุมิตร  เกิดกล่ำ "นายอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย""นายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย"

62นายสุชาติ  ทีคะสุข "นายอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก" "นายอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย"

63นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา "นายอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์" "นายอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์"

64นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ "นายอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์" "นายอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์"

65นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ "นายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี" "นายอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์"

66ว่าที่ ร.ต.พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ "นายอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี" "นายอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง"

67นายสมโภช  โชติชูช่วง "นายอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช" "นายอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี"

68นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ "นายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม" "นายอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช"

69นายสุชาติ  ธีระวงษ์พิทักษ์ "นายอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์" "นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์"

70นายสมหวัง พ่วงบางโพ "นายอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์" "นายอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์"

71นายสุวัจชัย  สังคพัฒน์ "นายอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี" "นายอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี"

72นายวีระชาติ  ผ่องโชติ "นายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี" "นายอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี"

73นายบัญญัติ  พงษ์ศรีกูร "นายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์" "นายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี"

74นายสุรพร พร้อมมูล "นายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล" "นายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส"

75นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ "นายอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่" "นายอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี"

76นายพรเลิศ  โชคชัย "นายอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี" "นายอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา"

77 นายสุธรรม  ยิ้มละมัย "นายอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี" "นายอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา"

78นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ "นายอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี" "นายอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี"

79นายสุรชัย มณีประกร "นายอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่" "นายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่"

80นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข "นายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์" "นายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

81นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม "นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" "นายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์"

82นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ "ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด-ชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง" "ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบาย-สังคมจิตวิทยาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด-
ชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง"

83นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ "ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบาย-สังคมจิตวิทยาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด-ชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง" "ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด-ชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง"

84นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ "นายอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี" "นายอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย"

85นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย "นายอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย" "นายอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี"

86นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์  "นายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่" "นายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่"

87นายมนัส ขันใส  "นายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่" "นายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่"

 

ส่วนรายชื่อบัญชีแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ 8 มีดังนี้ 
1นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ  นายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นนายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
2นายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ เป็นนายอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
3นายสถาพร  ประทุมทอง นายอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง"
4นายจรัส  ศรีมูล "นายอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นนายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร"
5 นางนิภา  สุวรรณสุจริต "นายอำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น" "นายอำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น"
6 นายโสภณ  เนื่องจำนงค์ "นายอำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี" "นายอำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี"
7 นายเกรียงศักดิ์  รัตนกุญชลี "นายอำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา" "นายอำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี"
8 นายคมทัตต์ ตันติยมาศ "นายอำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี" "นายอำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา"
9 นายชาคร กัญจนวัตตะ "นายอำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์" "นายอำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี"
10 "นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี
" "นายอำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ" "นายอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา"
11 "นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล
" "นายอำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี" "นายอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี"
12 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย  "นายอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา" "นายอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี"
13 นายเมธา ทวีกุลกิจชัย "นายอำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม" "นายอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม"
14 นายนฤทธิ์ มงคลศรี "นายอำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง" "นายอำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง"
15 นายพงศพัศณ์ เรืองระพีพรรณ "นายอำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง" "นายอำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา"
16 นายทัศนัย สุขเจริญ "นายอำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง" "นายอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน"
17 นายเล็ก ศรีเรือง "นายอำเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี" "นายอำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
18 นายเชวงศักดิ์ ใจคำ "นายอำเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา" "นายอำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย"
19 นายวรกิตติ ศรีทิพากร "ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
" "นายอำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่"
20 นายนันธวัช เจริญวรรณ "นายอำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่" "นายอำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง"
21 นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ "นายอำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว" "นายอำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด"
22 นายมนู สร้อยพลอย "นายอำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม" "นายอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม"
23 นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ "นายอำเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" "นายอำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม"
24 นายประมวล ศรีทอง "นายอำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์" "นายอำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ"
25 นายโสภณ ห่วงญาติ "นายอำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ" "นายอำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี"
26 นายปริญญา โพธิสัตย์ "นายอำเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี" "นายอำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์"
27 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี "ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน" "นายอำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา"
28 นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง "ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
สำนักบริหารการทะเบียน" "นายอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา"
29 นายรัชฐพนธ์ ณ อุบล "นายอำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล" "นายอำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล"
30 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ "นายอำเภอชำนิ
จังหวัดบุรีรัมย์" "นายอำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์"
31 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล "นายอำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์" "นายอำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์"
32 นายสุรพล ลีลาเลิศแล้ว "นายอำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์" "นายอำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์"
33 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช "นายอำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่" "นายอำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่"
34 นายสานิตย์ เกริกสกุล "นายอำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร" "นายอำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม"
35 นายบรรจง กนะกาศัย "นายอำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด" "นายอำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์"
36 นายสมยศ  พุ่มน้อย "ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน" "นายอำเภอปัว
จังหวัดน่าน"
37 นายวีระชัย นาคมาศ "นายอำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" "นายอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
38 นายกิติภพ ตราชูวณิช ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ "นายอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
39 นายสมเจตน์ เปลื้องนุช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง "นายอำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่"
40 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ "นายอำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก" "นายอำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์"
41 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ "นายอำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร" "นายอำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร"
42 นายสุรพงษ์ รังสาดทอง "นายอำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก" "นายอำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก"
43 นายประภาส คงแตง "นายอำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร" "นายอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก"
44 นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง "ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ
วิทยาลัยการปกครอง" "นายอำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
45 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เลขานุการกรมการปกครอง "นายอำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม"
46 นายเพียรศักดิ์ ประภากร "นายอำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี" "นายอำเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา"
47 นายสอาด สิงห์งาม "นายอำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์" "นายอำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์"
48 นายสุพจน์ ชนะกิจ "นายอำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่" "นายอำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต"
49 นายแสงประทีป บุญน้อม "นายอำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม" "นายอำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม"
50 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน "นายอำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท" "นายอำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่"
51 นายสมนึก พรหมเขียว "นายอำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง" "นายอำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี"
52 นายเธียรชัย พุทธรังษี "นายอำเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด" "นายอำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด"
53 นายเมธี ปรัชญาสกุล "นายอำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์" "นายอำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์"
54 นายนราธร ศรประสิทธิ์ "นายอำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ" "นายอำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม"
55 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี "นายอำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์" "นายอำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี"
56 นายสมหวัง  เรืองเพ็ง "นายอำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง" "นายอำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส"
57 นายศักระ กปิลกาญจน์ "นายอำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา" "นายอำเภอละงู
จังหวัดสตูล"
58 นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ "นายอำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม" "นายอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี"
59 นายสมยศ ศิลปีโยดม "นายอำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว" "นายอำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว"
60 นายสฤษฏิ์ น้ำค้าง "นายอำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี" "นายอำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี"
61 นายชูชาติ นาคสุข "ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
สำนักบริหารการปกครองท้องที่" "นายอำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
62 นายผาชัย โปรียานนท์ "นายอำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี" "นายอำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี"
63 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ "นายอำเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร" "นายอำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย"
64 นายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ "นายอำเภอจุน
จังหวัดพะเยา" "นายอำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก"
65 นายสุรพล ลิ่มศิลา "นายอำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี" "นายอำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
66 นายสมยศ รักษกุลวิทยา "นายอำเภอปากชม
จังหวัดเลย" "นายอำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี"
67 นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา "นายอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา" "นายอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม"
68 นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์ "นายอำเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด" "นายอำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์"
69 นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ "นายอำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ" "นายอำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์"
70 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช "นายอำเภอซำสูง
จังหวัดขอนแก่น" "นายอำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์"
71 นายสมชัย คล้ายทับทิม "นายอำเภอเมืองสรวง
จังหวัดร้อยเอ็ด" "นายอำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี"
72 นายมนัส กาญจนคเชนทร์ "นายอำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี" "นายอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา"
73 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ "นายอำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท" "นายอำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา"
74 "นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
" "นายอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช" "นายอำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช "


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน