วันอังคาร 3 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมี่อตอนบ่าย วันนี้ (23 ก.พ.) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางกาญจนี วัลยะเสวี และนางชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์ ตัวแทนกลุ่มสตรีพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน หรือกลุ่มสตรีเสื้อหลากสี พร้อมพวก 30 คน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียงกับ นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่ากระทำการขัดต่อจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และส.ส.ในกรณีเดินทางไปที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา

นางชุมศิลป์ กล่าวว่า ในนามกลุ่มสตรีเสื้อหลากสีเห็นว่ากรณีดังกล่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ สร้างความสงสัยและเคลือบแคลงใจให้กับสังคมเป็นอย่างมาก กรณีเดินทางไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ในวันและเวลาราชการ โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ พยายามที่จะเลี่ยงการตอบคำถามว่าไปที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์  เพราะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องชู้สาว  ซึ่งทางเรามองว่า นายกรัฐมนตรีกลับไม่ออกมาให้คำตอบที่ชัดเจน ว่าไปเพราะเหตุใด พฤติกรรมดังกล่าวทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสงสัยในการวางตัวในฐานะสตรีเพศของนายกรัฐมนตรี ทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของสตรีเพศ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ของสตรีเพศผู้อื่นทั้งประเทศ ทำให้ถูกดูหมิ่นเสื่อมเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของสตรีเพศโดยภาพรวม  จึงเดินทางมาเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมองว่า การทำหน้าที่ของผู้นำต้องโปร่งใส 
 

ด้าน นายศรีราชา กล่าวว่า  หลังจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันกับกรณีที่กลุ่มกรีน ยื่นหนังสือร้องเรียนมาก่อนหน้านี้เนื่องจากเป็นประเด็นเดียวกัน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้นายกฯจะชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมายังผู้ตรวจการแผ่นดินหรือจะมาชี้แจงด้วยตนเองก็ได้
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน