วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(19 ก.ค.)  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา  นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะเสนอโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.นอกสถานที่ วันนี้ (19 ก.ค.) ว่า มีคลอง 4 สายที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน ซึ่งประตูระบายน้ำคลองบางบัวทองเป็นประตูน้ำแห่งสุดท้าย โดยต้องใช้งบประมาณ 432 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ตนต้องการทำให้โครงการนี้มีความสมบูรณ์ ซึ่งประตูน้ำแห่งนี้เป็นประตูน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำจากประตูระบายน้ำอีก 4 แห่ง โดยตนอยากให้ประตูระบายน้ำแห่งนี้ระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ และเป็นเส้นทางที่ให้เรือแล่นผ่านด้วย


นายปลอดประสพ ยังกล่าวถึงการจัดทำเวทีรับฟังความคิดของประชาชนต่อแผนบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ว่า ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มช่วงกลางเดือน ส.ค.นี้ โดยจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกบอ.ที่คาดว่าจะนัดประชุมกันในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะส่งเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติก่อนจะเดินหน้าจัดเวทีดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท โดยเราจะให้คณะอนุกรรมการของกบอ.เป็นผู้กำกับ ขณะที่ผู้ปฏิบัติคือมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับด้านการปฏิบัติ คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวยังคงมี 3 ระดับ คือระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน เข้าร่วมด้วย.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน