วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์


วันนี้ (2 พ.ค.) เวลา 07.00 น. ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.ท.วิชิต ศรีประเสริฐ ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปี 2556 โดยมีผู้แทนกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาสาสมัครรักษาดินแดน สมาคมกำลังสำรอง นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆรวม 24 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2454 จึงถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดกำลังสำรอง ดังนั้นกองทัพบกจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 6 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันกำลังสำรอง แต่เนื่องจากวันที่ 6 พ.ค. ตรงกับวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงได้จัดกิจกรรมวันกำลังสำรองในวันที่ 2 พ.ค.แทน


พล.ท.วิชิต กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสามัคคีของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่สำคัญต่อกองทัพและประเทศ ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร แม้ว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยประเทศโดยตรง แต่เมื่อเรียนจบหลักสูตรก็จะทำให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย เรื่องนี้ถือเป็นจุดอ่อนของประเทศ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควร และการที่นรด.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารไว้ผมยาวตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เพราะต้องการฝึกจิตใจของผู้ที่จะเข้ามาเรียนว่าจะยอมตัดผมเพื่อให้สามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรวิชาทหารหรือไม่ ทำให้ผู้ที่มาเรียนรู้จักคิดและไตร่ตรองด้วยเหตุผล ทั้งนี้มั่นใจว่าผู้ที่มาเรียนหลักสูตรวิชาทหารจะสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมได้.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน