วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 22 ราย แบ่งเป็นการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 3 ราย และเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ 13 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ได้แก่ 1.นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส 2.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมยุโรป ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 4.นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองอธิบดีกรมยุโรป ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมยุโรป 5.น.ส.วิมล คิดชอบ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

6.นายชุตินทร คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7.นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 8.นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 9.นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 10.นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 11.นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นเอกอัครราชทูตไทยและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 12.นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ

13.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 14.นายจิระชัย ปั้นกระษิณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก 15.นายสุรพล เพชรวรา อธิบดีกรมการกงสุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี 16.นายธงชัย ชาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการกงสุล 17.นายพีรศักย์ จันทวรินทร์ อัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 18.นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 19.นายเจษฎา ชวาลภาคย์ กงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 20. นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  21.นายเรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และ 22.นายศุภร พลมณี อัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน