วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) แถลงภายหลังนายกรัฐมนตรีแถลงท่าทีร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ว่า คำแถลงของนายกรัฐมนตรีเป็นการส่งสัญญาณยืนยันให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯต่อ โดยวุฒิสภาใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการให้เดินหน้าพิจารณากฎหมายต่อ ทั้งนี้ยังไม่มีหลักประกันว่าหากวุฒิสภาตีตกร่างกฎหมาย ฯ เมื่อผ่านเวลา 180 วัน รัฐบาลจะไม่หยิบยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมายืนยันเพื่อให้มีผลบังคับใช้อีก การแถลงของนายกรัฐมนตรีนอกจากจะไม่ช่วยลดความวุ่นวายแล้ว แต่กลับจะทำให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นอีก

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า คำแถลงของนายกรัฐมนตรี สะท้อนให้เห็นถึงการบิดเบือนความจริงใน 3 ประเด็น คือ 1.ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นการสร้างความปรองดองของคนในชาติ 2.กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายการเงิน ซึ่งเป็นการพูดเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบ หากเป็นกฎหมายการเงินนายกฯต้องลงนาม 3.ร่างพ.ร.บ.นี้ยังไม่ใช่ร่างพ.ร.บ.ที่จะนำไปสู่การล้างผิดคดีทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างมาก อีกทั้งยังพบว่าที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะไม่ใช้เสียงข้างมากทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้น ก็ถือเป็นการโกหกซ้ำซากของรัฐบาลชุดนี้

“นายกรัฐมนตรี ควรจะบอกกับตัวเอง และคนในครอบครัวมากกว่า บอกกับประชาชน ที่ว่าให้คิดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และที่บอกให้ในสถานการณ์ขณะนี้ทุกฝ่ายควรหยุดกระทำการที่เป็นการสร้างความแตกแยก ซึ่งการแถลงของนายกฯพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ใครจะต้านก็ต้านไป แต่รัฐบาลจะเดินหน้าต่อโดยไม่เห็นหัวของประชาชนที่ออกมาคัดค้านกันอยู่ทั้งประเทศ” นายจุรินทร์ กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน