วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันที่ 5 มี.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1  เป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ส.ว.สรรหา หารือว่า จากกรณีไฟไหม้อาคาร 3 ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกที่อยู่ในอาคาร  ถึงแม้จะเป็นเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่จะต้องมีกระบวนการในการแจ้งเตือนให้คนที่อยู่ในอาคาร  นอกจากนี้แผนในการป้องกันอัคคีภัยในบริเวณรัฐสภาไม่ชัดเจน และไม่มีการฝึกซ้อม สิ่งที่น่ากังวลคือว่าถ้ามีเพลิงไหม้ลักษณะอย่างนี้แล้ว ทรัพย์สิน ของมีค่า ชีวิตของสมาชิกรัฐสภาจะทำอย่างไร  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นรัฐสภาต้องมีการตรวจสอบสายไฟที่มีสภาพเก่า การใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการดัดแปลงที่ทำให้เกินภาระที่จะรับได้หรือไม่ เพราะอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  สิ่งที่ควรทำคือแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และวิธีการปฏิบัติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วใครจะต้องทำอะไรอย่างไร และมีการฝึกซ้อมตามระยะเวลา.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน