วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (26 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการแจกจ่ายสำเนาคำสั่ง ทบ.304/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน หรือโผโยกย้ายผู้บังคับกองพันทั่วประเทศ 293 นาย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรับย้ายนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน ทั้งหน่วยทหารเหล่าราบ ม้า และปืนใหญ่ รวมถึงหน่วยคุมกำลังปฏิวัติ โดยในตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ พ.ท.สราวุธ ชินวัตร (ตท.32) หลาน ชาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขยับจากหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขึ้นมาเป็น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 นอกจากนี้มีการเปลี่ยนตัวผบ.พันของหน่วยกำลังหลักของกองทัพภาคที่ 1 ที่เป็นหน่วยคุมกำลังปฏิวัติ อาทิ พ.ท.ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (ตท.32) หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.1รอ เป็น ผบ.ร.1พัน1รอ. แล้วโยก พ.ท.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ มาเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พ.ท.วรุตม์ ประเทืองทิน (ตท.29) ผบ.ร.11พัน1 รอ. เป็นเสธ.ร.11รอ.ในอัตราพ.อ. แล้วให้ พ.ท.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง รองเสธ.ร.11รอ. ขึ้นเป็น ผบ.ร.11พัน1รอ. แทน ส่วนหน่วยคุมรถถัง พ.ท.ชินสรณ์ เรืองศุข (ตท.32) ผบ.ม.พัน4รอ. และเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต รมว.กลาโหม ขยับขึ้นมานายทหารฝ่ายข่าวกองทัพภาคที่ 1ในอัตราพ.อ.โดยมี พ.ต.นิโรธ ทองม่วง (ตท.33) รองผบ.ม.พัน4รอ. ขึ้นมาเป็น ผบ.ม.พัน4รอ.แทน พ.ต.ภาณุมาศ คล้ายมงคล(ตท.32) ผช.ฝยก.ทัพ1 เป็นผบ.ม.พัน19
 

พ.อ.นพสิทธิ สิทธิพงศ์โสภณ (ตท.26) เสธ.ม.1รอ ซึ่งเป็นผู้นำทหารเข้ากระชับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่แยกศาลาแดง เมื่อช่วงเดือนพ.ค.2553 ขยับขึ้นมาเป็นรองผบ.ม.5 รอ. พ.ท.สมพงษ์ สุขประดิษฐ์ (ตท.31) หัวหน้าฝ่ายกำลังพลกองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์ เป็น ผบ.ม.พัน17รอ. พ.ท.ภาสกร กุลรวิวรรณ (ตท.33)หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ม.2รอ. เป็น ผบ.ม.พัน1 รอ. พ.ท.ดำรงค์ จันทรฺทอง (ตท.32) รองเสนาธิการ กรมหารม้าที่1 รักษาพระองค์ เป็น ผบ.ม.พัน24 รอ. พ.ท.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ (ตท.27) รองเสธ.ร.12รอ. เป็นผบ.ร.2พัน3 รอ. นอกจากนี้ยังมีเปลี่ยนแปลงในส่วนของผบ.พันภายในกรมทหารราบที่ .21 รักษาพระองค์ (ร.21รอ.) หรือหน่วยทหารเสือราชินี โดยพ.ท.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา (ตท.26)  ผบ.ร.21พัน1รอ. ซึ่งบาดเจ็บจากการกระชับพื้นที่ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นพ.อ.ในตำแหน่ง เสธ.ร.21รอ. โดยให้พ.ท.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (ตท.32) หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง(หน.ฝกบ.) กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2รอ.) เป็นผู้บังคับกองพันที่1 กรมทหารราบที่21 รักษาพระองค์ พ.ท.เอกดนัย จุลโลบล (ตท.34) ผู้ช่วยนายทหารคนสนิทของพล.อ.ประยุทธ์ ไปเป็น ผบ.ร.21 พัน3 รอ. พ.ท.ณุดนัย บูรณะสมภพ (ตท.31) รองผบ.พันสห.ทบ.11 เป็น ผบ.พันสห.ทบ.11  พ.ท.สถาพร เตี๊ยะเพชรดี(ตท.30) รองผบ.ทหารพรานที่ 14 เป็น ผบ.ร.9พัน1  พ.ท.ยุทธนา สุนทรมณี (ตท.32) ผช.ผบ.ยส.ป.1รอ. เป็น ผบ.ป.พัน 31รอ. พ.ท.ธวัชชัย วรรณดิลก (ตท.31)ผบ.ป.พัน 102 รอ. เป็น ผบ.ป.พัน21
 

ในส่วนของหน่วยทหารรบพิเศษ พ.ท.ปิยศักดิ์ สายธนู (ตท.34) หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.รพศ.ที่ 1 เป็น ผบ.รพศ.3 พัน 1 พ.ท.อินทนนท์ รัตนกาฬ (ตท.31) ผอ.กองปฏิบัติการพิเศษ ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นพ.อ.ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสงครามพิเศษ กองพลรบพิเศษที่1 (พล.รพศ.1) พ.ท.โสฬส รัตนผ่องใส (ตท.34) หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.รพศ.1 ขึ้นมาเป็น ผอ.กองปฏิบัติการพิเศษแทน พ.ท.ภควัต ครบสอน (ตท.34) หัวหน้าศูนย์สงครามพิเศษเป็น ผบ.รพศ.4พัน1 พ.ท.ปริทรรศน์ บุนนาค (ตท.33) หัวหน้า นสศ. เป็น ผบ.รพศ.5พัน2.

 

คลิกดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ http://ow.ly/eMWyM


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน