วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

“เดลินิวส์ออนไลน์” ร่วมเกาะติดการประมูลโครงการน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 9 โมดูล 10 โครงการ มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย

ส่วนบริษัทใดจะคว้าโครงการไหน?  มูลค่าเท่าไหร่? วันนี้รู้กัน... โดยข้อมูลที่หยิบมาให้อ่านนี้เป็นข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ ...

ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ได้รายงานว่า เมื่อวันที่  3 พ.ค.56 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้กลุ่มบริษัทเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากการเสนอกรอบแนวคิด 5 กลุ่ม มายื่นซองราคาและซองเทคนิค เพื่อเข้าแข่งการประมูล ซึ่งมี 5 กลุ่มบริษัทที่มีสิทธิ์มายื่นซองแต่ “กิจการร่วมค้าทีมไทยแลนด์” ได้ถอนตัวออกไป จึงเหลือเพียง 4 บริษัทที่ยื่นเสนอซองราคาและเทคนิคครบทั้ง 9 โมดูล 10 โครงการ ได้แก่

1.บริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค-วอเตอร์)

2.ITD POWER CHINA JV ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไอทีดี กับบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า ของประเทศจีน

3.กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที

4.กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเล่ย์  โดยกลุ่มเค-วอเตอร์ และกลุ่มอิตาเลียนไทยฯ

สำหรับโครงการที่ยื่นซองราคาและเทคนิคไปเมื่อวันที่ 3 พ.ค.56 ประกอบด้วย 9 โมดูล 10 โครงการ  ดังนี้

Module A1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง, ยม, น่าน, สะแกกรัง และป่าสัก ให้ได้ความจุเก็บกัก 1.3 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 

Module A2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน / การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา งบประมาณไม่เกิน 2.6 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 

Module A3 การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือ จ.นครสวรรค์ เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี  

Module A4 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่แม่น้ำยม, น่าน และเจ้าพระยา โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 1.7 หมื่นล้านบาท ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 

Module A5 การจัดทำทางผันน้ำ (Flood diversion channel) ขนาดประมาณ 1500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการคมนาคม โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 1.53 แสนล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

Module A6 และ B4 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ งบประมาณไม่เกิน 4 พันล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปี

Module B1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 

Module B2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ งบประมาณไม่เกิน 1.4 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

Module B3 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ งบประมาณไม่เกิน 5 พันล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

สำหรับผลการประมูลโครงการน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท จะรู้ผลบ่ายวันที่ 10 มิ.ย.นี้ว่าบริษัทไหนได้โครงการใด และช่วงบ่ายวันเดียวกันจะเป็นขั้นตอนของการต่อรองราคา และส่งให้กระทรวงการคลังรับทราบวันที่ 12 มิ.ย. เพื่อไปจัดทำเอกสารและเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ให้พิจารณารับทราบในวันที่ 18 มิ.ย.นี้

ติดตามว่าบริษัทไหนจะคว้าโครงการใดได้ที่นี่!.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“ทีมไทยแลนด์”ถอนตัวศึกชิงประมูลโครงการน้ำ 
5 กลุ่มบริษัทยื่นซองประมูลโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท 
การเสวนาโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ติงรัฐใช้เงินกู้น้ำ 3 แสนล.ช่องโหว่อื้อ 
ป.ป.ช.ชงรัฐสกัดทุจริตโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท พบจุดเสี่ยงโกงอื้อ


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน