วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ (19 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ต.ค.2556  เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จะจัดงานขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2556โดยในวันอาทิตย์ที่ 21เม.ย. เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี  ทั้งนี้ในวันที่ 21 เม.ย.เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ  ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อจากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร มนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รัฐบาลจึงเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราธรรมจักร ตราสัญลักษณ์และหรือธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ เพื่อถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556

นายธงทอง กล่าว เพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ใดประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ไปประดับสิ่งของใด ๆ ขอให้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังประธานอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ และผลงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ  ที่กองอำนวยการงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ วัดบวรนิเวศวิหาร โทรศัพท์  0-2282-9866  อีเมล์ somdej100y@yahoo.com
 

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 20-28 เม.ย. วัดบวรนิเวศวิหารจะได้เปิดพระอุโบสถและพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าสักการะบูชา พระไพรีพินาศและพระพุทธรูปสำคัญของวัด และในเวลา 17.00 น.พระสงฆ์จะนำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพรญาณสังวร พระสังฆราชฯ ในโอกาสเดียวกันนี้จะได้เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าชมและรับสิ่งมงคลสักการะเป็นที่ระลึกด้วย
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน