วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (17 ม.ค.) นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยถึงการที่ประเทศลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดขององค์การการค้าโลก โดยคณะมนตรีใหญ่ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 อย่างเป็นทางการ หลังจากใช้ความพยายามยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งคาดว่ารัฐสภา สปป.ลาว จะให้สัตยาบันการเป็นสมาชิกองค์การค้าโลภายในต้นปีนี้  โดยประเทศลาวนับเป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกการดำเนินงานของประเทศลาว จะมีความโปร่งใสมากขึ้น คาดการณ์ได้ และเป็นมาตรฐานสากล อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การค้าโลก ทั้งด้านการค้า การลงทุน มาตรการนำเข้าและส่งออก ความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนของไทย


สำหรับการเปิดตลาดสินค้าในลาว ผูกพันอัตราภาษีสินค้าทุกประเภทเฉลี่ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18.8 สินค้าเกษตรร้อยละ 19.3 และสินค้าที่เหลือร้อยละ 18.7 เนื่องจากได้มีการลดภาษีภายใต้กรอบความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับลาว มีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ยปีละประมาณ 12,435 ล้านบาท มีอัตราการค้ารวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25    ต่อปี โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตร
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน