วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (7 มี.ค.) นายคมสัน  โพธิ์คง อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 50  แกนนำกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์  กล่าวว่ากล่าวถึง (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับย่อ “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”ของสถาบันพระปกเกล้า ที่นำเสนอ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (กมธ.ปรองดอง) สภาผู้แทนราษฎร  โดยเฉพาะแนวทางที่3 ที่เสนอให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดำเนินการโดยคตส. ทั้งหมด และไม่นำคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการและที่ตัดสินไปแล้วมาพิจารณาอีก ว่า  ตรงนี้ต้องไปดูว่างานวิจัยดังกล่าวใครเป็นคนทำ เพราะหากการปรองดองที่จะเกิดขึ้นทำเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับด้วยการหักดิบตรงนี้ถือว่าเป็นการ “จำยอม” เพราะเงื่อนไขการปรองดองนั้นช่วงเวลามันเลยมาตั้งแต่แต่ 48 แล้ว  เพราะถ้าผู้ที่เป็นตัวปัญหา อยู่ภายใต้กรอบและกระบวนการ ก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่ต่างคนต่างไม่ยอมกัน  อย่างไรก็ตามตนมองว่าข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าในเรื่อง คตส. นั้นต้องดูให้ดี เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อาจนำไปสู่ความแตกแยก ที่ประชาชนจะออกไปชุมนุมร่วมกันในการต่อต้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“ผมถามว่า คนที่เห็นด้วยกับแนวทาง คตส.จะยอมรับข้อเสนอนี้ได้หรือไม่ ในเมื่อรัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้ว ข้อเสนอแบบนี้ถือว่าไม่รอบครอบ ถ้าจะปรองดองกันจริงๆควรไปปฏิรูปประเทศดีกว่า ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง แบบนี้ถึงจะเรียกว่าปรองดองไม่ใช่วกกลับไปเรื่องเดิมๆ ตรงนี้ไม่มีประโยชน์” นายคมสันต์ กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน